I det fynske folks tjeneste

Sag om lægefejl i Svendborg begynder i Højesteret

Principsag om lægers journaliseringspligt i fokus efter dødsfald på Svendborg Sygehus. Sagen har vakt voldsomme dønninger og landsdækkende lægeprotester.

Højesteret tager onsdag hul på en ekstraordinær sag fra OUH Svendborg Sygehus.

Har en læge pligt til at tjekke, om hendes ordrer bliver fulgt, og skal en mundtlig ordre skrives ind i patientens journal?

De spørgsmål står helt centralt, når Højesteret den kommende uge helt ekstraordinært skal bedømme en sag fra OUH Svendborg Sygehus.

En mandlig patient blev indbragt til akutmodtagelsen med mavesmerter og kvalme. Manden var kendt på sygehuset som diabetespatient, og den kvindelige læge, der var nattevagt, bad derfor en sygeplejerske om at få målt patientens blodsukker.

Læs også Mulig ankeinstans skal styrke lægers retssikkerhed

Det skete bare ikke, og lægen fik ikke journaliseret, at der skulle måles blodsukker.

Næste morgen fik patienten det dårligt, gik i koma og afgik ved døden en måned efter.

En obduktion fastslog, at patienten havde fået en svær hjerneskade.

I byretten blev lægen frifundet sammen med en mandlig kollega, der var såkaldt bagvagt den pågældende nat.

Landsretten fastslog derimod, at den kvindelige læge burde have sikret sig, at der var målt blodsukker og henviste til Sundhedsstyrelsens udtalelser i sagen. Sundhedsstyrelsen mente, at det er basal lægeviden, at diabetes, mavesmerter og kvalme kan udvikle for højt eller lavt blodsukker.

Læs også Ung kvindelig læge dømt efter dødsfald: Nu kommer sagen for Højesteret

På den baggrund blev lægen idømt en bøde på 5000 kroner for overtrædelse af autorisationsloven.

Den mandlige bagvagt blev derimod endnu en gang frikendt.

Flere går med i sagen

Sagen har vakt voldsom lægelig debat og en debatgruppe på Facebook, der hedder #Det kunne have været mig#.

Med Lægeforeningens hjælp blev sagen indbragt for Procesbevillingsnævnet, der vurderede, at sagen er så principiel, at Højesteret bør tale i sagen.

Læs også Læger efter dom: Det ku' ha' været mig

Sagen har skabt stor lægelig utilfredshed med Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsens hårde linje i lignende sager. Lægeforeningen mener, at myndighederne går efter at finde fejl og straffe frem for at bruges sagerne til læring.

Desuden har flere læger på OUH været kritiske over for sygehusledelsen, fordi de mener, at ledelsen har vasket hænder, og at ledelsen burde bakke lægerne op. 

Lægeforeningen efterlyser også en accept af, at der ikke er tid til at skrive alt ned i journaler, men at meget kommunikation foregår mundtligt på landets sygehuse.

Lægeforeningen har desuden haft foretræde for sundhedsminister Ellen Thrane Nørby.