Skraldespande med GPS

Alt fra skraldespande til kantpæle er nu registreret med GPS i Svendborg Kommune. Det betyder, at kommunen kan spare penge, fordi alt inventar kan spores.

Affaldsspande, kantpæle, vejbrønde, hegn, rabatter, græsplæner, planter og busskure er alle blevet registreret med GPS, og det betyder, at kommunen altid har styr over hvor inventaret er.

- Vi har brugt moderne teknologi til at få registreret alt vores vejinventar. Så vidt jeg ved, at vi de eneste i Danmark, der har benyttet os af metoden til alle elementer, fortæller ingeniør Bo Benedictsen-Nislev fra Miljø og Teknik i Svendborg Kommune.

På sigt kommer det til at betyde større besparelser for vedligeholdelsen af veje og grønne områder.

- Det får en kæmpe betydning for vores daglige arbejde. Én ting er at fortælle vores entreprenører, at de skal klippe vores hegn. Noget andet - og meget vigtigere - er at kunne fortælle præcis hvor hegnet ligger, hvor langt det er osv. Dvs. vi kan nu beskrive opgaven meget mere præcist - og det har stor betydning for prisen. Vi vil jo som udgangspunkt gerne have lavet arbejdet så billigt som muligt, siger Bo Benedictsen-Nislev.