Søn fik sin døde far gravet op i arvestrid

Usikkerhed om faderskabet fik en søn til at få sin afdøde far gravet op. Nu har en DNA-test af den døde fastslået familieforholdet, så sønnen kan arve.

En søn har fået sin afdøde far gravet op for at få sikkerhed for, at manden virkelig var hans far. Både provsten og biskoppen har strittet imod krænkelsen af gravfreden. Men Kirkeministeriet gav lov efter anmodning fra skifteretten i Svendborg, skriver Fyns Amtsavis.

Den 59-årige mand fra Tåsinge fik lov til at grave sin formodede far op på Bjerreby Kirkegård på Tåsinge fire år efter farens død for at fastslå faderskabet og retten til at arve faderen.

Problemet med faderskabet opstod på grund af tidligere tiders usikkerhed omkring blodprøver. I den konkrete sag blev den nu 59-årige Kurt Rasmussen i første omgang gjort arveløs, fordi faderskabssagen efter hans fødsel kun fastslog, at arbejdsmand Karl Birk Rasmussen skulle betale børnebidrag. Faderskabet blev ikke fastslået. Men det er det altså nu.