I det fynske folks tjeneste

Spildevandsplan i høring

I disse dage er den nye spildevandsplan for Svendborg Kommune i høring.

I disse dage er den nye spildevandsplan for Svendborg Kommune i høring.

Planen lægger blandt andet op til, at omkring 900 ejendomme skal ændre på den måde, de afleder deres spildevand på.

- Den kommende spildevandsplan har to hovedsigter. Fra statens side stilles der krav om, at spildevandet skal renses bedre for at sikre vandkvaliteten i øhavet, søerne og vandløbene. Samtidig har de senere par års monsterregn vist, at vores kloakker og renseanlæg ikke kan klare de store vandmasser. Og det er dét, som den nye spildevandsplan gerne skulle tage hånd om, fortæller miljøtekniker Birgitte Varming fra Miljø og Teknik, Svendborg Kommune.

- Ved nogle ejendomme bliver der lagt op til, at de skal kloakeres. Det er typisk ejendomme ude på landet, hvor det ikke tidligere har været muligt at kloakere. Men ny teknik har gjort det økonomisk muligt - og da det også er den løsning, som rigtig mange borgere har efterspurgt, har vi valgt den løsning alle de steder, hvor det kan lade sig gøre, uddyber Birgitte Varming.

Flere løsningsmodeller

Kloakering er bare en af de tre løsninger, som spildevandsplanen lægger op til.

På de landejendomme, hvor der ikke kan kloakeres, lægges der op til, at der skal etableres en bedre renseløsning som fx et nedsivningsanlæg eller et pileanlæg.

Inde i Svendborg by lægges der op til, at nogle ejendomme skal have lagt en ekstra ledning, så husspildevandet ikke længere bliver afledt med tag- og overfladevand.

Der er her tale om ejendomme, hvor kloakken i forvejen er nedslidt. Og den nye måde at kloakere på betyder færre oversvømmelser ved skybrud.

Spildevandsplanen for 2013-2024 er i høring til og med den 26. juni 2013. I den periode er det muligt at komme med bemærkninger og forslag til ændringer, hvorefter der er op til byrådet at godkende den endeligt.