I det fynske folks tjeneste

Store planer for Svendborg havn

Borgmester Jørgen Henningsen inviterede i dag på gåtur langs Svendborg havn. Han fremviste de ændringsplaner, som kommunen har lagt for havneområdet.  

Der er lagt store planer for Svendborg Havn. I fremtiden skal havnen både være den kollektive trafiks knudepunkt og byens samlingssted.

I selskab med havnebestyrelsen og teknisk udvalg kom Svendborgs borgmester med et bud på, hvordan fremtiden ser ud for byens havn og kollektive trafik.   
 
Kommunenes helhedsplan indeholder forslag om nedlæggelse af store dele af det nuværende baneterræn. Her kan der skabes en bydel med plads til ca. 15.000 nye etagemetre til en blanding af erhverv, kultur og boliger.

En anden del af planen viste, hvordan tog, bybusser og rutebiler kan samles i en kompakt terminal med tidssvarende faciliteter for passagererne. Den nye terminal vil blive omdrejningspunkt mellem middelalderbyens handels- og kulturliv, havnen og sundet.