Støtte til Scleroseforeningen på vej fra el- og naturgaskunder

Sydfyns Elforsyning har netop indgået samarbejde med Scleroseforeningen i Danmark. Virksomhedens el- og naturgaskunder kan fremover være med til at støtte foreningens aktiviteter i takt med, at de forbruger el og naturgas.

Sydfyns Elforsyning, som har base i Svendborg, har i efteråret lanceret SupportEnergi.

Konceptet giver virksomhedens el- og naturgaskunder mulighed for at være med til at beslutte, hvem SEF skal støtte.

- Jeg betragter det som et godt supplement til sponsorater. I stedet for at støtte én eller to foreninger eller klubber, har vi besluttet at give vores kunder mulighed for at være med til at beslutte, hvem der skal modtage støtte. Det giver mulighed for langt flere, fortæller Claus Holm Andersen, der er Kunde- og Markedschef i SEF.

En af de foreninger, der får gavn af SupportEnergi er altså Scleroseforeningen.

- Vi er meget glade for at være blandt de foreninger, som SEF's kunder kan pege på som modtagere af støtte fra SEF - og de støttemidler, vi modtager går til både forskning og aktiviteter for medlemmerne, så de er bestemt værdsatte fortæller Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth, der er Projektleder i Scleroseforeningen.

Sclerose er en kronisk sygdom, der angriber centralnervesystemet, og herhjemme lever ca. 13.500 danskere med sygdommen.

Varmer to steder

Også hos SEF sætter man pris på aftalen med Scleroseforeningen:

- Som patientforening yder Scleroseforeningen et vigtigt stykke arbejde. Alle kan blive ramt af sygdom - én selv eller ens nærmeste - og derfor er det så vigtigt, at vi alle bakker op om dem, der har og frembringer ny viden, og som kan hjælpe og gøre en forskel, fortæller Claus Holm Andersen.

Hos den fynske forsyningsvirksomhed er der ifølge Claus Holm Andersen også tale om et samarbejde, der så at sige 'varmer to steder'.

- Internt betragter vi SupportEnergi som en gevinst for alle parter. Vores kunder får energi til en god pris, Scleroseforeningen får støtte på baggrund af kundernes forbrug, og hos SEF øger vi loyaliteten hos kunderne, forklarer Claus Holm Andersen.

SupportEnergi blev lanceret i september 2014, og det går kort fortalt ud på, at de kunder, som tilmelder sig SupportEnergi er med til at beslutte, hvilken organisation, klub eller forening, SEF skal yde støtte til. Støtten akkumuleres i takt med, at kunderne anvender el og naturgas, og 'støttetaksterne' er på 2 øre pr. kWh el - det bliver til en årlig støtte på 100 kr. pr. kunde ved et el-forbrug på 5.000 kWh og på 10 øre/m3 naturgas - det bliver til en årlig støtte på 150 kr. ved et naturgasforbrug på 1.500 m3.

- 250 kr. lyder måske ikke af meget, men har vi 100 kunder, der peger på Scleroseforeningen, så er der ca. 25.000 kroner i kassen - og det er det vigtige, siger Claus Holm Andersen.