I det fynske folks tjeneste

Strid om stor udvidelse af kvægfarm

En sydfynsk landmand vil bygge Fyns største kvægfarm. Men det giver masser af ballade. Både blandt naboer og hos politikerne.

Efter planen skal Fyns største kvægfarm ligge i Bøllemosen ved Gudbjerg. Men naboerne er ikke begejstrede.

- Det er først og fremmest trafikken vi frygter. Der vil blive en kraftig stigning i trafikken, svarende til 14 millioner biler, siger nabo Torben Jensen fra Gudbjerg.

Kvægfarmen var i mandag på dagsorden i Svenborg Kommunes Teknik og Miljøudvalg. Her sagde et flertal ok til udvidelsen - dog med forskellige betingelser.

Ifølge kommunens forvaltning vil det koste kommunen op mod 8,5 million kroner at udbygge vejene i området, når landbruget udvides.

Byrådet i Svendborg tager stilling til kvægfarmen 26. maj.