I det fynske folks tjeneste

Succes med at videofilme tosprogede

I Byparken i Svendborg har man succes med at få alle indvandrerbørn i vuggestue og børnehave. Et af midlerne er video.

04:09

1 af 2

Klokken halvti er det slut med at aflevere børn i Børnegården Byparken i Svendborg. Børnene er på deres stuer til samling, og de næste timer er det udelukkende børnene og deres trivsel, der er i fokus.

- Vi har en fast struktur i huset med børnetid fra halvti til 12, og her bliver børn og voksne ikke forstyrret og man skal aflevere sine børn inden halvti. Hvis man kommer senere må man vente uden for, siger Bettina Stryhn, der er leder af Børnegården Byparken.

Alle tosprogede indskrevet

Børnehaven ligger i et såkaldt ghettområde, og har godt 50 procent tosprogede børn. Generelt er der færre indvandrerbørn i daginstitutioner end etniske danskere. Men i Børnegårdens distrikt er alle 3-5-årige tosprogede børn indskrevet.

- Jeg synes at det er vigtigt og ærligt at vi stiller krav. At man kommer til tiden, at børnene er veludhvilede, at de har en sund madpakker med hjem og at forældrene kommer til møderne, siger Bettina Stryhn.

Og Børnehaven har succes med sin faste kurs. De tosprogede børns forældre er nemlig glade for kontrakten.

- Jeg har det fint med det. Jeg ved hvor jeg har pædagogerne og de ved hvor de har mig, siger Gjergjina Brahimi, der er mor til et barn i børnehaven.

Brug af video

Samarbejdet har tilsyneladende båret frugt. Før sommerferien blev 12 ud af 15 børn fra Børnegården Byparken, der skulle begynde i børnehaveklasser, erklæret skoleparate.

- Børn, der får succes de første seks år, fortsætter med at få succes resten af deres liv. Det er meget vigtigt at fundamentet er i orden, og at vi indfører en kultur hvor professionelle og forældre samarbejder, og vi overdrager samarbejdet til børnehaveklassen, siger Morteza Ghaemi, der er er interkulturel pædagog i Svendborg Kommune.

Kun et ud af ti danske børn mellem 3 og 5 år går ikke i børnehave, men for børn af indvandrere og flygtninge er det hvert fjerde barn. Og i vuggestuerne er procentdelen af indvandrer børn endnu lavere. Men Byparkens Vuggestue, der er nabo til børnehaven har også gode erfaringer med at tiltrække indvandrerbørn til institutionen. Her benyttter da bl.a video til at gøre forældrene trygge ved vuggestuen.

- Videokameraerne bruger vi ofte over for vores tosprogede forældre, hvor sproget ikke rækker. På den måde kan vi fortæller om barnets dag i dagsinstitutionen, og så kan vi vise at barnet har haft en god og tryg dag, siger Anne Gerthe Windahl Hansen, der er leder i Byparkens Vuggestue.

Erfaringerne med at forpligte hinanden til barnets bedste er gode både i vuggestuen og børnehaven. Det har skabt en tryghed for forældre, der ikke har tradition for at lade andre passe deres børn.

- Vi oplever, at forældrene føler sig respekteret på deres børns vegne, siger Bettina Stryhn.