I det fynske folks tjeneste

Succes for ny afdeling på Svendborg Sygehus

Færre ældre dør efter ortopædkirurgiske indgreb i Sygehus Fyn end i resten af landet.

Når ældre falder og bliver indlagt på ortopædkirurgisk afdeling med hoftebrud eller brækkede ben, er årsagen til faldet ofte, at de lider af en anden sygdom.

Det kan være demens, sukkersyge, hjerte/lungesygdomme, svimmelhed eller andre medicinske lidelser.

Det har Sygehus Fyn Svendborg taget konsekvensen af ved at skabe et fælles geriatrisk og ortopædkirurgisk afsnit for ældre over 70 år.

Forsøg i et år

Afsnittet har i alt otte sengepladser og skal i første omgang køre som et forsøgsprojekt i et år.

- De ældre patienter har lavstatus og bliver tit overset i det danske behandlingssystem på trods af, at det er den gruppe, der har det største antal sengedage ved en indlæggelse , siger ledende overlæge Søren Jakobsen, Geriatrisk Afdeling.

- Det er også en kendsgerning, at et stort antal ældre dør efter en operation for at hoftenære brud, siger Søren Jakobsen.

- Dødeligheden i forbindelse med ortopædkirurgiske indgreb på ældre over 70 år er dog allerede i dag bragt ned i Sygehus Fyn Svendborg, der har en dødelighed på otte pct. i denne patientgruppe, mens landsgennemsnittet er på 10 pct.

En af forklaringerne på den lavere dødelighed er formentlig, at der siden 2000 har været et formaliseret samarbejde mellem Geriatrisk Afdeling og Ortopædkirurgisk Afdeling - et samarbejde som nu formaliseres yderligere med det fælles ortogeriatriske afsnit.