Svendborg åbner for flygtninge

Svendborg Kommune vil nu kontakte udlændingestyrelsen, for at høre om styrelsen ønsker et center for nyankommne asylsøgere i kommunen.

Det var et enigt økonomiudvalg, der efter forslag fra Enhedslisten, besluttede at henvende sig til udlændingestyrelsen.

Svendborg Kommune har ikke lagt sig fast på en placering, men under punktet på dagsordenen blev det nævnt, at Svendborg aktuelt har omkring 150 tomme lejligheder i den almennyttige sektor, og at der er del tomme bygninger i Svendborg området. Det gælder Nordre Skole, Skårup Seminarium, Kogtved Søfartsskole og snart også kursuscenteret i Lunde.

I april sidste år besluttede er fletal i byrådet at sige nej til planerne om et asylcenter på den tidligere SiD-skole. Dengang gik en enlig socialdemokrat sammen med de borgerlige om at vælte asylplanerne.

Fakta: Henvendelse til udlændingsstyrelsen

Økonomiudvalget i Svendborg Kommune vedtog 18. november 2014 følgende:

"Udlændingestyrelsen har i de seneste måneder forhøjet sit skøn for antallet af asylansøgere i både 2014 og 2015 og har derfor svært ved at finde de nødvendige pladser til asylansøgerne. Svendborg Kommune vil derfor kontakte Udlændingestyrelsen, med henblik på styrelsens vurdering af, om man har behov for asylpladser i Svendborg Kommune og om konditionerne herfor.

Såfremt Udlændingestyrelsen tilkendegiver et behov for etablering af pladser i Svendborg Kommune, vil kommunen konstruktivt medvirke til at undersøge mulighederne herfor."