I det fynske folks tjeneste

Svendborg: Børnehavebørn skal være mere fysisk aktive

Børnehavebørnene skal være mere fysisk aktive, sådan lyder det fra Svendborg Kommune. Derfor udvider de nu et tidligere projekt, som før kun omfattede skoleelever, til også at omfatte dagtilbuddene.

00:19

1 af 2

For at motivere til mere fysisk aktivitet, har Svendborg Kommune igangsat projektet ”Aktive børn i dagtilbud”. Projektet skal sætte endnu mere fokus på fysisk aktivitet, leg, bevægelse og motorisk udvikling hos børnene i kommunens dagtilbud.

- Fysisk aktivitet har dels nogle væsentlige sundhedsmæssige gevinster, og det er samtidig et godt og effektivt pædagogisk redskab, siger projektleder og dagtilbudschef i Svendborg Kommune Birgit Lindberg.

Et lignende projekt har været i gang i folkeskolerne i knap seks år. Projektet har vist sig at give positive erfaringer, og derfor vil man nu forsøge sig med samme type projekt i dagtilbuddene.

- Svendborgprojektet har vist, at de børn, der har mest brug for et sundhedsmæssigt løft, også er dem, der har størst gavn af den ekstra idræt i skolen. En indsats i dagtilbud formodes på samme måde være et effektivt redskab, fordi det hjælper og løfter alle børn, siger Birgit Lindberg.

Det nye projekt skal være med til udvikle børnenes trivsel og udvikling, og skal i sidste ende gerne munde ud i gladere og sundere børn. Om de så vil blive sundere, det har et forskerhold fra SDU fået 10 millioner kroner til at finde ud af, ved at følge dem de næste tre år.

- Vi håber jo, at kunne lære noget mere undervejs i forløbet om, hvad aktivitet for de 0-6 årige betyder. Vi ved jo allerede nu, at en stor del af børns motoriske udvikling finder sted i den alder. Derfor er der også et stort potentiale i at arbejde endnu mere med fysisk aktivitet i dagtilbuddene, siger forskningsleder ved SDU Lise Hestbæk.

For at kunne løfte projektet, har Svendborg Kommune frem til 2020 sat 4,2 millioner kroner af til vikarer og kompetancekurser.

En arbejdsgruppe bestående af blandt andet pædagoger, pædagogiske teamledere, dagtilbudsledere og fysioterapeuter har været med til at udvikle konceptet for projektet. I projektet vil ti børnehaver være frontløbere, hvorefter de andre børnehaver i kommunen vil følge trop, forudsat at projektet viser sig at være vellykket.

Projektet starter op fra 1. august 2016. Se hele indslaget nedenfor, der blev bragt på TV 2/FYN den 13. maj.

02:30 Luk video