Svendborg Brakes ramt af olieprisfald

Erik Skjerbæk solgte på toppen. De senere år er Svendborg Brakes-overskud faldet til et mere normalt niveau.

I 2008 solgte Erik Skjærbek og Jan Struve Svendborg Brakes til kapitalfonden Doughty Hanson for 3,4 milliarder kroner.

Overskuddet det år var på 206 millioner kroner før skat.

Årets efter var overskuddet  halveret, og de seneste år har indtjeningen været på et mere normalt niveau.

Således også i 2015, hvor overskuddet før skat var på 41 millioner kroner - en nedgang på cirka 17 millioner kroner i forhold til 2014.

Omsætningen faldt fra  457 til 420 millioner kroner.

Ifølge selskabet faldt aktiviteten i industridivisionen markant som følge af udviklingen i olie- og gasbranchen, der stillede stort set samtlige ordrer i bero fra 2. kvartal 2015 som følge af udviklingen i olieprisen.

Desuden er der hård priskonkurrence.

 Svendborg Brakes beskæftiger sig med  salg af bremser til vindmølleindustrien, olie- og gasindustrien og mineindustrien samt salg af specialløsninger generelt.

Prognoserne for vindmølleindustrien er fortsat gunstige, og Svendborg Brakes-koncernen forventer en stabil udvikling i afsætningen til vindmøllemarkedet.

Overordnet set forventer koncernen en omsætning for 2016 på niveau med 2015, hedder det i ledelsesberetningen.

I lyset af markedsudviklingen på hovedmarkederne betragter bestyrelsen Svendborg Brakes indtjeningen som tilfredsstillende.

I dag er den sydfynske virksomhed, der ligger i Vejstrup, ejet af den amerikanske industrikoncern Altra.