I det fynske folks tjeneste

Svendborg får 4 idrætsskoler

Fra august 2008 får Gudme Skole, Vester Skerninge Skole, Rantzausminde Skole og Sundhøjskolen betegnelsen "Idrætsskoler".

Det er en konkret udløber af, at Svendborg er blevet Team Danmark Elitekommune.

Svendborg Kommunes byråd blåstemplede tirsdag 29. januar det unikke koncept for idrætsskolerne på Sydfyn.

Ingen andre steder er motion og sund livsstil tænkt ind i så mange sammenhænge fra 0. til 6. klassetrin. Målet er, at Svendborg bliver førende i Danmark på drift og udvikling af idrætsskoler, så alle får mere bevægelse og sundere ernæring, og talenter får plads til udvikling.

Det skal være sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at gå i skole. Bevægelse skal tænkes ind i alle fag, og frikvartererne skal give tid og plads til at bruge kroppen.

Lærere og SFO-personale tilbydes efter- og videreuddannelse, og de skal samarbejde tæt indbyrdes og med forældre, lokale foreninger, idrætsorganisationer, kommunale aktører samt relevante uddannelsesinstitutioner i området.

- Idrætsskolekonceptet skaber en god ramme for at styrke børnenes sundhed og trivsel, og samtidig er det målrettet alle børn og ikke en udvalgt gruppe af specielt talentfulde børn, forklarer skoleleder Lars Hansen, Gudme.

- Vi håber konceptet breder sig til flere skoler med tiden, for vi vil gerne stimulere lysten til en sund og aktiv livsstil, fordi det også giver godt humør og mentalt overskud. Samtidig vil mere sport øge chancen for at finde flere talenter, siger borgmester Lars Erik Hornemann.

For at holde fokus har Svendborg Kommune nedsat et Idrætsudvalg, som skal koordinere det samlede Team Danmark-samarbejde, herunder også idrætsskoler.

Mens de enkelte idrætsskoler nu går i gang med at planlægge hverdagen for 0.-6. klasse fra næste skoleår, vil konceptudviklingen for 7.-10. klassetrin gå i gang medio 2008.

Idrætsskolekonceptet bliver evalueret én gang årligt i februar fra 2009. Hele Team Danmark samarbejdsaftalen evalueres hver år i december, og medio 2010 evalueres den med henblik på forlængelse ud over 1. januar 2011.