Svendborg får millioner til byprojekter

Som den eneste fynske by modtager Svendborg 7,5 millioner kroner til byudviklingsprojekter.

Mødesteder, byliv og bosætningsvilkår er i højsædet med dette års uddeling af de 60 millioner kroner til fornyelse af nedslidte og udsatte byområder.

I begrundelsen for at tildele pengene til Svendborg står der, at Svendborg bymidte er et vigtigt kultur- og handelscentrum på Sydfyn, og kvaliteten af bymiljøet er et afgørende parameter i den regionale udvikling i forhold til bosætning og erhvervsmæssig udvikling.

- Det er helt centralt for vores byer, at der er liv i gaderne og rammer til at mødes, som er vigtigt for at skabe bedre vilkår for øget bosætning. Men mange mindre byer oplever fraflytning og danskernes indkøbsvaner ændrer sig, og derfor er jeg glad for, at vores kommuner sætter fokus på rammerne for mødesteder og byliv med områdefornyelsen, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, Soc.dem.

Vil styrke bymidten socialt og kulturelt

Svendborg Kommunes mål er at løfte bymidten funktionelt, arkitektonisk, kulturelt og socialt.

Det skal blandt andet ske ved:

· at styrke forbindelser og sammenhænge på tværs af byen

· at forbedre tilgængeligheden for de bløde trafikanter og nedbryde trafikale barrierer

· at forbedre forholdene for fælles opholdssteder for alle borgere

· at etablere væresteder for socialt udsatte.

· at skabe gode kvalitative kulturtilbud for unge, især omkring Ribers Gård

· at gøre brug af midlertidige tiltag som et middel til at kvalificere de fysiske initiativer