Svendborg Hospital: Forbereder sygeplejersker på muligt pres

På Svendborg Sygehus er sygeplejerskerne i gang med kurser, der skal ruste dem til at assistere på intensivafdelingerne, så man er klar til det mulige pres, coronasmittede patienter kan skabe.

Flere sygeplejersker fra forskellige afdelinger på Svendborg Sygehus er i øjeblikket ved at gennemføre et kursus på fire dage, der skal ruste dem til at håndtere patienter på en intensiv afdeling.

Den nye undervisning sker, så sygehuset er forberedt på det mulige pres, coroasmittede patienter kan skabe.

quote Vi bliver nødt til at se lidt positivt på det

Tanja Rasmussen, uddannelsesansvarlig, Svendborg Sygehus

Susanne Ravn Jørgensen har været sygeplejerske i 33 år, og hun er én af dem, der lige nu er ved at blive omskolet til at kunne varetage opgaver på en intensiv afdeling.

- Det er os med en sundhedsfaglig uddannelse, der kan træde til og virkelig gøre en forskel. Så selvfølgelg skal jeg træde til, mener Susanne Ravn Jørgensen.

En krævende sygeplejeropgave

Mange af de sygeplejersker, der lige nu er ved at blive omskolet, har ligesom Susanne Ravn Rasmussen mange års erfaring fra faget, men derfor har de stadig brug for en indføring i, hvad det vil sige at arbejde med patienter på en intensiv afdeling.

- At varetage plejen af en intensiv patient er en specialiseret og krævende sygplejeroppgave, fortæller den uddannelsesansvarlige på Svendborg Sygehus Gro Kjær og uddyber:

- Derfor er det vigtigt at omskole de sygeplejersker, der kan risikere at skulle træde til på et tidspunkt, så vi ikke ender med at stå i nogle uhensigtsmæssige situationer for patienter eller personale, siger hun.

Der kan blive brug for dem 

På Svendborg Sygehus er det mellem 75 og 90 procent af sygeplejerskerne i Gro Kjærs afdeling, der har været gennem omskolingen.

- Vi kan træde til, hvis andre sygeplejersker skulle blive syge. På den måde kan vi også opretholde en normal bemanding, siger Gro Kjær.

Det er dog endnu uvist, om der overhovedet bliver brug for de ekstra sygeplejersker, men ser man på situationen i andre lande er det ikke utænkeligt.

- Jeg håber, at vi til sommer kan se tilbage på den her omskoling og sige, at det var godt, at vi var rustede til det, men at der slet ikke var brug for det i et lige så stort omfang. Men det tør jeg ikke tro på, fortæller Susanne Ravn Rasmussen.

God erfaring

For operationssygeplejerske Tanja Rasmussen er den vigtigste opgave også at være i stand til at kunne bistå sine kollegaer, skulle de få brug for hende en dag.

- Til daglig arbejder jeg med planlagte operationer, men det er ikke det, vi skal lave lige nu. Nu har vi en anden vigtig opgave, mener Tanje Rasmussen.

Hun har været ansat som sygeplejerske på Svendborg Sygehus i 17 år. Og selv hvis der i sidste ende ikke skulle blive brug for hende, ser hun omskolingen som en god mulighed for at suge læring og erfaring til sig.

- Det er rart at vide, at man har nogle faglige kompetencer, så man på længere sigt ved, at man kan hjælpe hinanden selv i anderledes situationer. Vi bliver nødt til at se lidt positivt på det, siger Tanja Rasmussen.