Svendborg i nyt lys

Svendborg Kommune er igang med at gøre gadebelysningen rundt omkring i kommunen mere tidssvarende og miljøvenlig.

Arbejdet foregår i etaper henover en årrække. I 2016 kommer turen til Stenstrup, Vester Skerninge, Ollerup og flere byer i den vestlige del af kommunen.

Træ- og gittermaster skiftes ud med rørmaster og luftledninger graves ned, hvilket har pyntet en del der, hvor det allerede er sket.

Samtidig gøres gadebelysningen så energirigtig som muligt. For eksempel bliver de gamle armaturer byttet ud med LED-belysning.

Arbejdet står på frem til sidst i september i en by ad gangen og udføres af Sydfyns Elforsyning, der vandt udbuddet.

Du kan læse Svendborg Kommunes plan for belysning her og blandt andet se, hvornår der bliver skiftet belysning i netop din by.