I det fynske folks tjeneste

Svendborg Kommune samler kørselskontor

Svendborg Kommune har nu samlet koordinering af kørsel til læge, skolekørsel, handicapkørsel og kollektiv trafik på et sted.

Målet er at spare en million kroner årligt over de næste fire år.

Opgaven har før ligget forskellige steder i kommunen, hvor skolesekretærer, borgerservice og hjælpemiddelafdelingen har siddet med opgaven.

- Ved at samle opgaven kan vi tænke nogle nye helheder og synergieffekter ind i løsningen af opgaven. Og større enheder giver nogle muligheder, som vi ikke havde førhen, blandt andet i forhold til udbud - og det er vi meget tilfredse med, fordi vi forventes at hente en besparelse allerede fra i år, siger Jan Yttesborg, afdelingsleder i Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune.

Kørselskontoret har været på vej i et års tid.

Der er i første omgang kun tale om den type kørselsordninger, som kræver en faglig - og ikke sundhedsfaglig - visitering.

Om kørselsordninger, der kræver sundhedsfaglig visitering, det vil sige genoptræning, dagcentre og specialundervisning, også skal være en del af kørselskontoret, bliver afklaret politisk inden for det næste halve års tid.