I det fynske folks tjeneste

Svendborg-læge for retten: Onsdag afsiger Højesteret dom

Højesteret afsiger onsdag dom over en læge fra Svendborg, der er tiltalt for forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en patient.

01:27

Forstå Svendborgsagen på halvandet minut.

Dommens dag er kommet for en 40-årig læge fra Svendborg. Onsdag afsiger Højesteret dom over lægen.

Byretten frikendte den kvindelige læge for forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en diabetespatient, der den 5. august 2013 ankom til akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus og efterfølgende døde. Det samme gjorde kvindens mandlige kollega, der var såkaldt bagvagt den pågældende nat. 

Senere fandt Landsretten hende skyldig og idømte hende en bøde på 5.000 kroner for overtrædelse af autorisationsloven. 

Læs også Sag om lægefejl i Svendborg begynder i Højesteret

Sagen kort

Sagen fra Svendborg handler om en yngre, kvindelig læge og en mandlig bagvagt, der begge er tiltalt for at have udvist grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i behandlingen af en patient i Fælles Akut Modtagelsen på Svendborg Sygehus den 5. august 2013.

Patienten var en mand med diabetes, og derfor bad den kvindelige læge mundtligt en sygeplejerske om at få hans blodsukker målt. Men målingen skete aldrig, fordi sygeplejersken ifølge Fyens Stiftstidende i retten sagde, at han ikke erindrede ordren.

Samtidig fik patienten stadig insulin og blev sat til at faste med henblik på undersøgelse næste dag, selv om lægen dog ikke mindes at have ordineret fasten. Heller ikke den anklagede bagvagt reagerede på, at patienten ikke havde fået målt sit blodsukker, og den 1. september, knap en måned efter indlæggelsen, døde patienten.

Den kvindelige læge blev i første omgang frikendt i byretten, men den dom blev omstødt ved landsretten, hvor hun blev idømt en bøde på 5.000 kroner samt en regning på sagens omkostninger. 
Kilde: Ugeskriftet.dk

Retten fastslog, at lægen burde have sikret sig, at der var mål blodsukker og henviste til Sundhedsstyrelsens udtalelser i sagen. Sundhedsstyrelsen mente, at det er basal lægeviden, at diabetes, mavesmerter og kvalme kan udvikle for højt eller lavt blodsukker.

Den mandlige læge blev frikendt i Landsretten.

#Detkuhaveværetmig

Onsdag har Højesteret det sidste at sige i den juridiske sag, men kendes lægen skyldig er det næppe det sidste, man hører til sagen. 

Læs også Mulig ankeinstans skal styrke lægers retssikkerhed

Siden lægen blev tiltalt for forsømmelse og skødesløshed har sagen vakt stor debat under hashtagget #detkuhaveværetmig på de sociale medier, og lægeforeningen er forberedt på at kræve lovændringer, hvis lægen dømmes.

Lægeforeningen efterlyser blandt andet en accept af, at der ikke er tid til at skrive alt ned i journaler, men at meget kommunikation foregår mundtligt på landets sygehuse.