Svendborg-rederi dømt i sag om forlis

Retten i Svendborg har dømt Nordane Shipping A/S i Svendborg ansvarlig for ankerhåndteringsskibet Stevns Power forlis  19. oktober 2003 ud for Nigerias kyst. 11 søfolk omkom.

Retten fulgte ikke anklagemyndighedens påstand om en bøde på 200.000 kr. Rederiet skal betale 50.000 kr. Det skriver faa.dk.

Retten ligger til grund for sin afgørelse, at Nordane Shipping A/S som bestyrerende reder for Stevns Powers ikke har haft arbejdet tilrettelagt på forsvarligvis. Bl.a. har der ikke eksisteret et reelt samarbejde mellem Stevns Power og rørlægningsfartøjet Castoro Otto.

Rederiet udbad sig betænkningstid med hensyn til en appel.