Svendborg sidst med affaldsplan: - Vi har jo måttet opfinde vores egen sortering

Som den sidste kommune på Fyn ruller Svendborg på mandag nye affaldsbeholdere med sortering ud til borgerne. Mange svendborgensere har dog ikke gidet vente på kommunen og har opfundet deres egne systemer.

Svendborg Kommune er nu klar til at udrulle en ny affaldsordning, som betyder, at borgerne skal sortere deres affald. Det har mange svendborgensere ventet utålmodigt på.

- Jeg glæder mig vanvittigt. Det har godt nok været irriterende, at vi kun har haft én pose, som hurtigt blev fyldt op, siger Karin Christoffersen fra Svendborg. 

Som nytilflytter til Svendborg undrede hun sig over den manglende affaldssortering.

- Jeg kommer fra Ærø, hvor vi er vant til at sortere. Men jeg har så måtte opfinde mit eget sorteringssystem, siger Karin Christoffersen. 

De andre ni kommuner i den fynske region har alle affaldssortering, og også på landsplan har langt de fleste kommuner systemer, der kan håndtere forskellige affaldstyper.

- Der har ikke været politisk bevågenhed nok på området, lyder forklaringen fra Bruno Hansen (SF), der er formand for Natur- og Miljøudvalget i Svendborg Kommune.

Kraftvarmeværk får skylden

Den nye ordning betyder, at de første svendborgensere fra mandag skal lære at sortere deres affald i seks forskellige typer affald: Restaffald, bioaffald, pap/papir, metal og glas.

Ifølge formanden for Miljø- og Naturudvalget har kommunen været bagud på affaldsområdet i mange år af én bestemt årsag.

- Det skyldes kommunens kraftvarmeværk, der har været afhængigt af affaldet for at kunne køre. Uden store mængder affald fra kommunens borgere havde det været nødvendigt at indhente affald fra udlandet, hvilket ikke gav økonomisk mening, siger Bruno Hansen. 

Der har dog været et politisk ønske om at udfase kraftvarmeværket til fordel for mere affaldssortering,  og derfor fik Miljø- og Naturudvalget i 2018 stemt et forslag om en ny affaldsordning igennem.

Efter to års planlægning træder den nye affaldsordning nu i kraft. Det betyder, at mindre affald fremover brændes af i Svendborg Kommune.

Politisk velvilje i Vejle

I Vejle Kommune er situationen helt modsat. Her har man årtiers erfaring med sortering af organisk affald. 

Den jyske kommune begyndte for mere end 30 år siden at affaldssortere, og i dag bliver 60 procent af affaldet fra genbrugsstationer og private husholdninger genanvendt. 

Områdechefen i Natur, Vej & Genbrug i Vejle Kommune, Jørgen Chris Madsen, mener, at det er den politiske fremsynethed, der har været afgørende for, at Vejle i dag er med i front på affaldsområdet.

- Der har været meget politisk vilje og mod til at tage beslutninger i den grønne retning, siger Jørgen Chris Madsen.

Til sammenligning bliver 37 procent af affaldet genanvendt i Svendborg, og indtil nu kommer affaldet udelukkende fra genbrugsstationer. Det er et relativt højt tal, hvilket vidner om at mange svendborgensere ikke har haft tålmodighed til at vente på kommunen og har tyvstartet affaldssorteringen i deres private hjem og så selv har kørt de forskellige typer affald på genbrugsstationerne.

En af dem der selv har måtte køre sorteret affald på genbrugsstationen er Jes Hagelskær. 

- Jeg kommer fra Bornholm, hvor vi er vant til sortere, så vi har måtte lave vores eget system, hvor vi sorterer metal, pap og plastik hver for sig, siger han og fortsætter:

- Men det er godt, at vi får affaldssortering nu. Bare ærgerligt, at det kommer så sent, siger han.

Jes Hagelskjær har i lang selv sorteret sit affald
Jes Hagelskjær har i lang selv sorteret sit affald
Foto: Liv Sepstrup

I Svendborg Kommune er politikerne godt klar over, at mange borgere er tyvstartet og har savnet, at kommunen fik etableret et affaldssystem.

- Der har manglet politisk vilje til at drive sagen frem i kommunen. Da det nye byråd trådte til, og jeg blev formand for miljø- og natudvalget, var affaldet det første på dagsordenen, lyder det fra Bruno Hansen.

Affaldsambassaødører

Udover affaldssortering ude i husstandene har Vejle også forsøgt at uddanne og lære borgerne om affaldssortering. Det har betydet, at også børn har fået undervisning på kommunens formidlingscenter i at sortere korrekt. 

- Ved at gøre børnene til ambassadører, får vi fat i forældrene, fordi børnene går hjem og “opdrager” på dem i positiv forstand, siger Jørgen Chris Madsen.

Selvom kommunen er nået langt, er den dog langt fra i mål på affaldsområdet, og derfor overvejer politikerne løbende, hvordan nye tiltag kan forbedre og udvide affaldssorteringen i kommunen.

Jørgen Chris Madsen oplever generelt en stor velvilje hos både borgere og politikere til at gøre Vejle endnu grønnere. 

- Det er en indgroet del af Vejles DNA, og det er den vej, vi vil, siger Jørgen Chris Madsen.

Henter inspiration hos andre kommuner

I Svendborg Kommune har de da også kigget mod fremstående kommuner som Vejle.

- Vi prøver at lade os inspirere alle mulige steder fra, og nu er vi endelig ved at have fået styr på det, siger Bruno Hansen.

Svendborg Kommune forventer, at den nye affaldsordning er rullet ud inden årsskiftet. Bruno Hansen tror på, at kommunen med den når målet om at genanvende 50 procent af affaldet inden 2022, som alle landets kommuner blev pålagt i 2013. 

- Det bliver godt nok med spande, hvor vi kan sortere, så slipper vi for at bruge vores egne systemer, siger Karin Christoffersen.