I det fynske folks tjeneste

Svendborg skal følge EU-lovgivning i sag om svinebrug

Tilladelse til ny svineproduktion på Løjtved Gods er givet på forkert grundlag, mener medlem af Europa-Parlamentet, efter svar fra EU-kommisionen.

Dan Jørgensen har nu fået svar fra EU-kommissionen.

Det er medlem af Europa-Parlamentet Dan Jørgensen, soc., har nu fået EU-Kommissionens ord for, at et byråd ikke kan nøjes med at følge dansk lovgivning.

- EU-Kommissionen skærer ud i pap, at Svendborg kommune skal følge EU-lovgivningen, siger Dan Jørgensen, medlem af Europa-Parlementet, Soc.

Et snævert flertal i Svendborg Byråd besluttede 8. oktober at sige ja til ny svineproduktion trods øget belastning af miljøet.

Det er godset Løjtved ved Stenstrup, der havde søgt om tilladelse til at opføre en svinestald. Den slags miljø-sager behandles nu af kommunerne, der har overtaget opgaven fra de gamle amter.

Godset havde søgt om at bygge en svinestalden med en tilhørende gyllebeholder. Undervejs er projektet flyttet lidt længere væk fra Stenstrup by for at undgå lugtgener.

Men kommunens embedsmænd anbefalede alligevel, at stalden ikke må udlede nogen form for ammoniak eller kvælstof - fordi der ligger en mose i nærheden - og fordi vandløb i området vil kunne føre kvælstof videre til Nakkebølle Fjord, og dermed det sydfynske øhav, hvor en stor del er internationalt natur-beskyttelsesområde.

Men da sagen blev behandlet i kommunes tekniske udvalg, var der ikke stemning for så skrappe restriktioner.

Og med det mindst muligt flertal 15 mod 14 blev 8. oktober et ja til flere svin på Løjtved Gods.

Dan Jørgensen rejste dagen efter sagen over for EU-kommissionen. Og EU-kommissionen har nu slået fast, at en dansk myndighed skal følge EU-lovgivningen.
Dan Jørgensen kræver derfor, at miljøminister Troels Lund Poulsen nu går ind i sagen.