Svendborg skal selv sortere plast-affald

Enhedslisten vil have kommunal sortering af plastaffald efter fiasko med Kina-projekt.

Efter af Svendborg Kommune igen er blevet brændt af en privat aftager af plastik til genbrug, vil Enhedslisten have stoppet tanken om private aftagere.
 
-  Vi har været stærkt kritiske overfor firmaernes løfter om af det kunne sikre en miljømæssig forsvarlig behandling af vores plastaffald i bl.a. Kina. Når nu de kinesiske myndigheder bremser for eksporten af plastaffald, bekræfter det min skepsis. Vi mener, at kommunerne selv må tage affære og etablere anlæg, hvor plasten kan blive bliver sorteret. Når først den er sorteret kan den blive solgt til genbrug, siger Enhedslistens medlem af Udvalget for Miljø og teknik Jesper Kiel i en meddelelse.
 
Enhedslisten på næste i Udvalget for Miljø og teknik stille forslag om, at 
Svendborg arbejder videre på at genbruge plastik frem for at brænde det. Det omfattet planlægning af et kommunalt drevet sorteringsanlæg for plastaffald, med fokus på både miljø og arbejdsmiljø.

Enhedslisten foreslår også, at Svendborg Kommune retter henvendelse til andre kommuner i det fynske for evt. at lave et samarbejde.