I det fynske folks tjeneste

Svendborg-skole undersøges for PCB

Svendborg Kommune sætter nu i gang i en undersøgelse af det sundshedsfarlige stof PCB på Hømarkskolen i Svendborg.

Skolebørn på Hømarksskolen i Svendborg skal sikres mod stoffet PCB. (Arkiv)

Fuger undersøges

Som følge af den ny skolestruktur i kommunen skal Hømarksskole igennem en større ombygning og renovering og i den forbindelse er det blevet besluttet at undersøge skolen for PCB.
 
Undersøgelsen kommer efter den senere tids fokus på det  
kræftfremkaldende og hormonforstyrrende stof.  Folketinget arbejder på en National handlingsplan for området.  Men det udspil vil Svendborg kommune altså ikke at vente på. 
 
 - Der skal foretages syv materialeprøver i facaderne.  Dels ved fuger ved døre og vinduer samt i forseglingslimen ved termorude og malingen på facaderne, forklarer siger afdelingschef Jan Yttesborg, Miljø og Teknik, Svendborg Kommune.

Klasselokaler undersøges

Planen er, at der foretages målinger i syv klasselokaler strategisk beliggende på skolen.
- Ud fra de målinger vil vi tage stilling til, hvad der videre skal ske, afdelingschef Jan Yttesborg, Miljø og Teknik, Svendborg Kommune.

Undersøgelsen starter i morgen onsdag og resultatet ventes formentlig 14 dage senere. 
  
I første omgang er det kun Hømarksskolen, som fysisk skal undersøges for PCB. Men det er også besluttet at foretage indeklimaundersøgelser i samtlige kommuns skoler, daginstituioner og plejehjem.