I det fynske folks tjeneste

Svendborg udsætter kloakering

Svendborg Kommune udsætter dele af den spildevandsplan, der ellers har været i høring og var klar til endelig vedtagelse. Årsagen er forventning om nye krav fra regeringen.

Det, der udsættes, er den såkaldte separatkloakering, hvor man adskiller regnvand og spildevand for at skåne vandløb og havet.

Kommunen vil afvente statens vandplan, som ventes at stille nye krav til kommunens håndtering af spildevand.

Det betyder, at den igangsatte spildevandsplan sendes til vedtagelse i byrådet i en reduceret udgave.

Den omhandler især områder i det åbne land, hvor der enten skal kloakeres eller laves egne renseløsninger på enkeltejendomme.

Indtil statens vandplan er klar i 2014 vil Svendborg Kommune gå i dialog med borgerne om forsøgsprojekter med alternativ håndtering af regnvand, såsom nedsivning, regnbede og andet, oplyser miljøtekniker Birgitte Varming, Svendborg Kommune.