Svendborgbørn er mere aktive end landsgennemsnittet

Selvom folkeskolereformen har forlænget skoledagen for de fynske skolebørn, så stiger antallet af børn i Svendborg, der dyrker foreningsidræt.

I dag præsenterede Danmarks Idrætsforbund og DGI de seneste medlemstal for børnemedlemstallet i foreningsidrætten. Og her viser tallene fra Svendborg, at det går ganske godt for foreningsidrætten i kommunen, mens der er en generel mindre tilbagegang i resten af landet.

På landsplan er medlemstallet i aldersgruppen faldet med 0,5 procent, imens det i Svendborg er steget med 8 procent.

Antallet af medlemmer mellem 0 og 12 år er steget med 465 det seneste år i Svendborg. Her er det særligt svømning og gymnastik, der har fået flere medlemmer.

​Medlemsfremgangen glæder formanden for Svendborg Idræts Samvirke, Preben Juhl Rasmussen:

- Der er ingen tvivl om, at de længere skoledage har været en udfordring for vores foreninger. Derfor er det stigende medlemstal blandt børn rigtig glædeligt, og det er et tegn på, at foreningerne i Svendborg har været rigtig gode til at imødekomme de nye udfordringer og til at udnytte de nye muligheder.

 

Men på landsplan har den længere skoledag skabt nye udfordringer i forhold til at få kabalen med nye træningstider, faciliteter og længere skoledage til at gå op, hvilket kan ses på den generelle tilbagegang på 0,5 procent, som DIF og DGI har oplevet ifølge rapporten Idrætten i tal 2015.

Reformen byder dog også på andet end længere skoledage. Skolerne er nemlig i langt højere grad forpligtet til at samarbejde med de idrætsforeninger, der ligger i nabolaget.

Og det er især Svendborg Kommunes store satsning på sport og uddannelse, der kan have ført de fine tal med sig, mener formanden for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, Henrik Nielsen

- Det er meget glædeligt, at vores store satsning på idræt i skolen ikke påvirker deltagelsen i foreningsidrætten negativt. Det er en udvikling vi har fulgt med stor interesse, fordi hensigten netop har været at understøtte børnenes idrætsliv og ikke blot flytte idrætten fra fritid til skole.