Svendborgs budget på plads

28 af 29 byrådsmedlemmer i Svendborg står bag kommunens budget for de kommende år. Besparelser undgås i 2013, men de følgende år skal der spares.

Svendborg Kommune undgår nye besparelser i 2013, fordi kommunen forventer at nyde godt af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet svarene til en indtægt på 15,6 millioner kroner.

Men i 2014 skal der spares 38 millioner kroner på driften og i 2015 52 millioner kroner.

Parterne bag budgetforliget pålægger fagudvalgene at tage fat på at finde besparelserne for 2014 i løbet af efteråret 2012, så de kan vedtages allerede i begyndelsen af 2013.

Der bliver dog råd til at oprette nye juniorklubber i distrikter, der ikke har nogen.

Der bliver også lidt mere til socialt udsatte og til vækst og erhvervsfremme.

Der afsættes 85 millioner kroner i ?årene 2013 - 2015 til investeringer på skolerne, som Udvalget for Børn og Unge skal specificere nærmere.

En vigtig investering i 2013 er omdannelse af Torvet i Svendborg bymidte for 30 millioner kroner.

Samtidig forberedes udviklingen af den maritime byhavn, som får en ekstra bevilling til planlægning og markedsføring på 1,2 millioner kroner. Ialt er der dermed afsat 10 millioner kroner til havneområdet.