Svendborgsund-broen sikres mod påsejling

Svendborgsundbroen skal sikres mod påsejling af vildfarne skibe. Arbejdet begynder til efteråret.

Svendborgsundbroen ligger broen i et farvand, der er meget besejlet af mange både små og større skibe.

Og for at sikre at broen ikke bliver ramt af påsejlinger, og dermed skal lukker i længere tid, går Vejdirektoratet nu i gang med at sikre broen.

- Hvis et stort containerskib eller en færge påsejler en af Svendborgsundbroens bropiller, risikerer vi at skulle lukke broen længe. Det vil have store konsekvenser for de trafikanter på Tåsinge, Langeland og Sydfyn, der er afhængige af den til daglig. Derfor går vi nu i gang med at sikre broens piller mod påsejlinger. Man kan betragte det som en god forsikring - både for trafikanterne og for dem, der sejler under broen, siger Shahriar Honar, der er projektleder i Vejdirektoratet.

Store skibe vil gå på grund

Vejdirektoratet anlægger nye rev af sand og sten et stykke fra bropillerne. Store skibe vil gå på grund på revene, hvis de er kommet ud af kurs.

Revene kommer ikke til at påvirke plante- og dyrelivet i Svendborgsund, og de vil heller ikke forhindre vandet i at strømme gennem sundet. Det viser en miljøscreening, som Vejdirektoratet har gennemført.

Skitse over sikring

0203 svendborsundbro

-Vejdirektoratet anlægger sandrev omkring de brofag, der har behov for ekstra sikring. Revene skal supplere den eksisterende sikring af broen.

Sandrevene bliver placeret vinkelret på broen. Hvert rev ligger på et areal på cirka 12x25 meter. Revene består af en kerne af sand, der bliver indkapslet i sten.

Læs mere her