I det fynske folks tjeneste

Svendborgsundbroen skal renoveres

Trafikanter i det sydfynske må indstille sig på, at der igen kan opstå forstyrrelser på Svendborgsundbroen, som skal renoveres gennem mere end et år.

Svendborgsundbroen skal renoveres gennem mere end et år

Vejdirektoratet har sendt opgaven i udbud. Den skal udføres i seks etaper fra april 2011 til november 2012.

Man forsøger at undgå trafikale problemer ved at arbejde, der kræver lukning af broens ene kørebane, udføres som aften- og natarbejde.

Hastighedsgrænsen sættes ned til 50 km/t og overhaling er forbudt i hele perioden.

Bløde trafikanter skulle ikke mærke begrænsninger.

Flere ting renoveres

Arbejdet omfatter primært udskiftning af fuger på den bærende overbygning, etablering af katodisk beskyttelse omkring fugerne til beskyttelse af armeringen i betonen samt omisolering af opbrudte områder og nyt slidlag.

Herudover udføres der mindre betonreparationer.