Sygehuset i Svendborg skal IKKE lukkes

Region Syddanmark slår nu fast, at sygehuset i Svendborg ikke er under afvikling.

Gennem den seneste uge har der været en del skriverier i medierne om, hvorvidt fødeafdelingen på Svendborg Sygehus er ved at lukke, og om at hele sygehuset er under afvikling.

Men de scenarier afviser sundhedsdirektøren i Region Syddanmark nu blankt.

- Det er en misforståelse, at vi er ved at lukke sygehuset i Svendborg. Det er bestemt ikke tilfældet. Politikerne har besluttet, at sygehuset i de følgende år skal omdannes til et specialsygehus, der betjener hele Fyn i forhold til en lang række patientgrupper, og det er der ikke lavet om på, siger Jens Elkjær.

Beslutningen om at omdanne sygehuset til et specialsygehus blev vedtaget af regionsrådet i Region Syddanmark i 2010, og specialerne blev endeligt udpeget af regionsrådet i 2012.

Planen er, at det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) fremover skal varetage funktionen som akutsygehus for det fynske område, og at dele af den akutte behandling på sygehuset i Svendborg derfor flyttes til Nyt OUH, når det står færdigt.

Der vil dog fortsat være visiterede akutte medicinske patienter og en skadestuefunktion med lægelig backup i Svendborg.

Regionsrådet i Region Syddanmark vedtog for nylig budgettet for 2015 og der skal findes besparelser for 120 millioner kroner.

To af besparelserne kommer til at berøre sygehuset i Svendborg. Den ene besparelse er på fødeområdet , hvor der skal spares 2,8 millioner kroner på fødeafdelingerne i Odense og Svendborg.

Besparelserne betyder dog ikke, at afdelingen i Svendborg er ved at lukke.

- Der sker hele tiden ændringer inden for sundhedsområdet, og vi bliver nødt til at tilpasse os den virkelighed, som vi er omgivet af. Vi er derfor tvunget til hele tiden at se på, hvordan vi giver den bedste behandling samtidig, med at vi holder os inden for nogle givne økonomiske rammer. Det betyder, at vi hele tiden kigger på, hvor der kan skrues op, og hvor der kan skrues ned. Det er desværre den virkelighed, vi står i, og som vi må forholde os til, siger Jens Elkjær.