I det fynske folks tjeneste

Tandlæge: - Pænere tænder giver livskvalitet og arbejde

Gode og sunde tænder kan være afgørende - for ikke bare et pænt smil - men også socialt udsattes trivsel og livskvalitet. Det viser erfaringer fra et projekt, blandt andet Svendborg Kommune har deltaget i.

Sunde tænder kan være vejen til et nyt og bedre liv for socialt udsatte, der ellers kan have svært ved at afsætte midler og energi til besøg i tandlægestolen.

Det viser erfaringer fra den kommunale tandpleje blandt andet Svendborg, Skive og Vordingborg, der gennem flerårige projekter har tilbudt tandpleje til særligt socialt udsatte. Udover de nævnte tre kommune har ni andre kommuner i landet også deltaget i projektet, som er støttet af Sundheds- og Forebyggelsesministeriet som en del af
satspuljemidlerne i 2012-2015. Her blev der afsat 16 millioner kroner til tandpleje til særligt socialt udsatte.

- Projektet har været en succes, fordi vi har bygget nogle rammer op for borgerne, der gør, at de kan bruge tilbuddet. Et dilemma for de her mennesker er deres hukommelse. Vi sender dem for eksempel sms'er og snakker med deres kontaktpersoner, og så indkalder vi dem først over middag, hvis de har svært ved at komme op om morgenen, siger Helle Fabricius Kromann, souschef i Svendborgs kommunale tandpleje. Her er 125 borgere blevet tilbudt behandling, og heraf har 100 gennemført et eller flere behandlingsforløb.

Mål om bedre tandsundhed og øget livskvalitet

Projektet, der startede i 2012, blev fra Svendborg Kommune skudt i gang med fire overordnede mål: At forbedre tandsundheden, at forbedre sundheds- og ernæringstilstanden, at forbedre den enkeltes livskvalitet og at modvirke stigmatisering og eksklusion af særligt socialt udsatte borgere. Fire mål de er kommet godt i land med.

- Har du for eksempel sorte tænder, smiler du ikke, og så kan du ende med at blive stigmatiseret, og det er ikke rart. Det får folk til at trække sig og miste livsglæden, og det gør det svært at finde en plads i samfundet, siger Helle Fabricius Kromann og fortsætter: 

- Hos os bliver de behandlet som ganske almindelige mennesker. De sidder i venteværelse sammen med alle de andre, og vi behandler dem på lige fod med alle andre. 

Jeg er blevet mere glad og smilende.

Borger, Svendborg-projektet

De sydfynske deltagere i projektet er primært fundet hos de to sociale tilbud; Behandlingscenter Svendborg og Forsorgscenter Sydfyn gennem syv orienteringsmøder for brugerne og tilsvarende syv orienteringsmøder for personalet.

Fakta om projektet i Svendborg

  • Borgerne blev rekrutteret fra tre forskellige steder: Et behandlingscenter for fortrinsvis misbrugere, et forsorgscenter for hjemløse samt et værested for socialt udsatte.
  • 125 borgere blev tilbudt behandling, og heraf gennemførte 100 et eller flere behandlingsforløb.
  • Borgernes deltagelse i projektet har haft en markant effekt på deres livskvalitet både hvad angår tygge- og spiseproblemer, men også mht. problemer med selvværd, smerter og det at kunne gennemføre et tandlægebesøg. Mundhygiejnen er forbedret for knap 80 %. En del havde dog problemer med at vænne sig til brug af aftagelige proteser.
  • Den kommunale tandpleje har fået penge fra kommunen til at fortsætte projektet.

Kilde: Tandlægebladet 

Gode tænder kan være vejen tilbage til et godt liv

På landsplan har i alt 275 borgere har deltaget i de tre projekter, og resultaterne er ifølge tandlægernes egen forening, Tandlægeforeningen, tydelige og meget positive. Foruden en naturligt bedre mundhygiejne er livskvalitet blandt deltagerne steget markant, og det er positivt for mange andre ting i dagligdagen. 

Måske kan jeg score en kæreste – det kan man jo ikke med sorte tænder. 

Borger, Svendborg-projektet

- De gode erfaringer fra de tre kommuner viser, at sunde tænder giver en højere livskvalitet, hvilket kan føre til, at man kommer ind på arbejdsmarkedet, får en kæreste og i det hele taget får et bedre liv. Selv som tandlæge kommer det faktisk bag på mig, at tænder kan gøre så stor en forskel, siger Tandlægeforeningens formand, Freddie Sloth-Lisbjerg, til Tandlægebladet. 

Svendborg smidder flere penge i projektet 

Selvom projektet henvender sig til socialt udsatte borgere, er tandplejen for borgerne ikke gratis. Faktisk betaler de selv - som alle andre - et beløb for at få ordnet tænderne.  

Men mister I ikke nogen, når der er en egenbetaling? 

- Nej, det har vi ikke oplevet, og det tror jeg blandt andet er fordi, der er en mulighed for at dele regningen op over tid i forhold til, hvad de formår, siger Helle Fabricius Kromann.

Projektet i Svendborg fortsætter, selvom SATS-pulje-midlerne er opbrugt. Finansieringen udløb ved udgangen af 2015. Men kommunen har valgt selv at lægge en halv million kroner i tandplejen til socialt udsatte om året, og det er der ifølge Helle Fabricius Kromann god grund til at gøre. 

- Vi hjælper nogle mennesker til ikke at være mere syge, end de er i forvejen. De bliver mere ligeværdige borgere i samfundet. Der er flere, der er kommet ud på arbejdsmarkedet igen, alene fordi deres tænder er sundere og pænere. 

Mandag eftermiddag klokken 17.30 kan se se mere til projektet og møde deltagerne, når Signe Ryge sender Fyn Live fra Svendborg. 

Fakta om projektet

  • Projekterne i Skive, Svendborg og Vordingborg kommune er støttet af Sundheds- og Forebyggelsesministeriet som en del af satspuljemidlerne i 2012-2015, hvor der blev sat 16 mio. kr. af til tandbehandling til særligt socialt udsatte.
  • I alt 12 kommuner har fået midler fra puljen.

Kilde: Tandlægebladet