Ti forskellige typer: Her skal der nu sorteres endnu mere affald

Fra 1. juli er Svendborg en af de kommuner, der kan prale med at inddele deres affald i de krævede ti typer.

Der var én type, der manglede, før Svendborg levede op til regeringens krav om ti forskellige inddelinger af affald.

Den sidste bliver nu muligt at sortere i eget hjem fra 1. juli, og det drejer sig om mad- og drikkekartoner.

Selv melder Vand og Affald Svendborg ud i en pressemeddelelse, at Svendborg er en af få kommuner, som allerede lever op til kravet om de ti inddelinger.

Sådan gør du

Selvom ti forskellige sorteringer måske virker af mange, er det ikke sikkert, det stopper her.

Sådan lyder vurderingen i hvert fald fra direktøren for Vand og Affald i Svendborg, Ole Steensberg Øgelund.

- Tværtimod skal vi nok regne med, at der jævnligt vil ske ændringer i takt med ny lovgivning og ny teknologi.

Vil gå et skridt videre

Nationalt er der et krav om, at kommunerne inden år 2022 skal indsamle 50 procent af borgernes skrald indenfor syv genanvendelige typer.

Her har Svendborg Kommune dog sat sig et endnu mere ambitiøst mål.

Kommunen vil nemlig nå 55 procent inden deadlinen, og det, mener man, er opnåeligt.

De ti affaldstyper

- Det skal vi nok nå, for efter få måneder med de nye ordninger indsamler vi allerede 48 procent. Nogle af de store boligforeninger mangler stadig at komme med i de nye affaldsordninger, og når de er med, regner vi med, at mængderne til genanvendelse stiger endnu mere, siger bestyrelsesformand for Vand og Affald i Svendborg Niels Christian Nielsen.

Vand og Affald oplyser desuden, at siden efteråret 2020 er mængden af restaffald, der bare ryger på forbrændingen, faldet med 40 procent, hvilket svarer til 1.500 tons.