I det fynske folks tjeneste

Topadvokat skal redde Bukkehave

Kendt forsvarsadvokat skal føre ankesagen for Bukkehave, som er dømt for ulovlig handel med Saddam Hussein.

Kendt forsvarsadvokat skal føre ankesagen for Bukkehave, som er dømt for ulovlig handel med Saddam Hussein.

Bilvirksomheden Bukkehave Corporation A/S, der i februar blev idømt konfiskation af 25 millioner kroner for ulovlig handel med Iraks tidligere diktator Saddam Hussein, har hyret en af landets højst estimerede forsvarsadvokater, Jakob Lund Poulsen.

Jakob Lund Poulsen har blandt andre forsvaret Klaus Riskær Pedersen. Samtidig har han været forsvarer i Tvind-sagen og Midtbank-sagen.

Bukkehave har anket byrettens dom til landsretten. Selskabet er anklaget for at have foretaget ulovlige betalinger til Irak i forbindelse med FN's "olie-for-mad"-program 1995-2003.

- Vi anker sagen, fordi dommen efter vores opfattelse simpelthen ikke er rigtig, siger selskabets ejer, Christian Haar. Bukkehave Corporation vil have en række elementer, som ikke blev tilstrækkeligt belyst i byretten, efterprøvet i landsretten.

Ifølge Bukkehave har byretten i sin dom tilsidesat reglerne om konfiskation på en måde, så beslaglæggelsen langt overstiger den reelle fortjeneste. Byretten har heller ikke taget hensyn til, at alle kontrakter og leverancer var forhåndsgodkendt af Udenrigsministeriet og FN-systemet.

Bukkehave Corporation A/S er kun ét af 14 danske selskaber, der blev anklaget i "olie-for-mad"-sagen. Blandt dem er nogle af Danmarks største eksportvirksomheder. De øvrige selskaber har undgået langvarige retssager ved at indgå forlig.

- Det siger sig selv, at en sag af denne art er voldsomt belastende for en hvilken som helst virksomhed. Hvis Bukkehave havde været et børsnoteret aktieselskab, ville vi, alene af imagegrunde, ikke have andet valg end at bøje nakken og stiltiende acceptere anklagemyndighedens krav, siger Christian Haar.