I det fynske folks tjeneste

Trafikfarlige træer får øksen

Vejdirektoratet går idag i gang med at beskære og fælde mellem 11 og 14 syge allétræer ved Hvidkilde Gods. Vejen lukkes i dagtimerne.

11 lindetræer skal fældes ved Hvidkilde. Vejstrækningen lukkes af på hverdage mellem kl 9-15, frem til den 5. februar

Til fare for trafikken

Den store træ-aktion sker af hensyn til trafikanternes sikkerhed.
Skov og Landskab har undersøgt træerne på Fåborgvej ved Hvidkilde og fastslår, at træerne er kraftigt angrebet af råd.
Det øger risikoen for nedfaldne grene, stammer og kronedele.
Arbejdet med beskæring og fældning vil foregå i perioden frem til 5. februar 2010.

Vejen lukket i dagtimerne

Strækningen ved alléen vil  af sikkerhedsmæssige grunde være lukket i tidsrummet mellem kl 9.00 og 15.00Og Vejdirektoratet anbefaler trafikanterne følgende alternative ruter, mens arbejdet står på:

- Trafikanter fra Ollerup mod Svendborg kan anvende Øster Skerningevej, Egensevej, Ærtevej, Hellegårdsvej, Skovsbovej, Ryttervej

- Trafikanter fra Svendborg mod Ollerup kan anvende Hvidkildevej, Hellegårdsvej, Ærtevej, Egensevej, Øster Skerningevej.  I den forbindelse ensrettes Hvidkildevej mod syd