Udvalg stoppede svindellæger: Alligevel strømmer nye patienter til

Selvom lægerne Jette Aaen og Ole Bjørn Rasmussen fra Svendborg har fået frataget deres ret til at drive lægepraksis efter omfattende svindelsag, er mindst 30 nye patienter blevet tilmeldt lægen efterfølgende, uden at de er blevet orienteret om sagen.

For to måneder siden besluttede Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation i det såkaldte landssamarbejdsudvalg at inddrage ydernummeret hos de praktiserende Svendborg-læger Jette Aaen og Ole Bjørn Rasmussen efter deres fusk med fiktive lægeydelser og overfaktureringer for op til 1,7 millioner kroner. 

Lægerne fik et halvt år til at skille sig af med deres praksis. 

Men efter beslutningen om at stoppe de to lægers praksis er mindst 30 borgere alligevel blevet tilmeldt som nye patienter hos de to læger uden at borgerne har anet, at deres nye læger i årevis har fusket med fiktive ydelser. 

Det viser en aktindsigt, som TV 2 Fyn har fået fra Region Syddanmark. 

Allerede ugen efter Landssamarbejdsudvalget besluttede at straffe lægerne med fratagelse af ydernummeret, blev ni nye patienter tilmeldt de to lægers praksis. Og frem til og med uge 18 er i alt 30 nye patienter blevet tilmeldt, uden at den ansvarlige myndighed, Region Syddanmark, på noget tidspunkt orienterede lægernes nye patienter. 

At der stadig bliver tilmeldt nye patienter hos læger, som har fået frataget deres ydernummer, kommer bag på Vibeke Syppli Enrum (Ø), der er medlem af regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen.

- Det er besynderligt, at man tilmelder patienter til den pågældende praksis. Det er helt ulogisk. Afgørelsen er, at de skal sælge deres praksis, så det virker forkert, at man stadig kan tilmelde nye patienter, mener hun.

Derfor nævner vi navne på lægerne


De to læger skal senest til efteråret have solgt deres praksis. Og derfra må de ikke længere praktisere som selvstændige læger. Men indtil da, kan de i princippet fortsat modtage nye patienter.

TV2 Fyn har tidligere fortalt om Søren Dorvil, der flyttede fra Assens til Svendborg, hvor han og hustruen tilmeldte sig Jette Aaen og Ole Bjørn Rasmussens praksis uden at Region Syddanmark orienterede ham om, at de læger han havde valgt, havde fået frataget deres ydernummer og af regionen blev betraget som bedragere. 

- Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at man kan vælge en læge, som man på daværende tidspunkt ved har mindre end et halvt år tilbage at praktisere i. Det synes jeg er tåbeligt, sagde Søren Dorvil om sagen til TV2 Fyn 27. april. 

I tabellen kan du se, hvor mange patienter der er blevet tilmeldt siden afgørelsen i landssamarbejdsudvalget:

UgeAntal nye patienter
Uge 119
Uge 123
Uge 137
Uge 141
Uge 153
Uge 162
Uge 174
Uge 181

Regionen er tavs

Selvom Region Syddanmark har været med til at beslutte at stoppe Jette Aaen og Ole Bjørn Rasmussen som praktiserende læger og har valgt at politianmelde parret, har regionen altså gået stille med dørene overfor lægernes tidligere og nuværende patienter.
At regionen heller ikke har kontaktet kommende patienter, mener Vibeke Syppli Enrum, er et regulært svigt. 

- Det ville være oplagt at lave en neutral bemærkning, hvor man advarede borgere, inden de blev tildelt denne praksis. Man kunne godt forestille sig, at patienterne ville vælge noget andet. Konsekvensen er, at borgerne føler sig utrygge. Jeg ville blive irriteret som borger, hvis jeg blev tilknyttet til en læge, og jeg fandt ud af, at der ruller sådan en sag, siger Vibeke Syppli Enrum. 

Formanden for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), som har været med til at behandle sagen fra begyndelsen, oplyser til TV2 Fyn, at han ikke kan kommentere sagen.