Uhelbredeligt syge skal dø hjemme

[size=2]Fremover forbedres uhelbredeligt syge patienters mulighed for at dø i eget hjem i Svendborg. Kommunen er en af fire kommuner, der har modtaget i alt 13 millioner kroner til at hjælpe de døende. [/size]

Når livet slutter, så kan det være en trøst for den døende og de pårørende at få lov til at være i vante omgivelser frem for på et sygehus.

Fire kommuner modtager penge fra satspuljen til projekter, der skal hjælpe flere uhelbredeligt syge til at dø hjemme.

Svendborg får godt to millioner kroner til projektet "Min sidste tid".

- Det giver tryghed. Det skaber enorm tryghed at være i egne rammer og være der, hvor man har boet i mange år, fortæller sygeplejerske Elisabeth Søndergaard, der har arbejdet med terminalpatienter i mange år.

Projektet vil betyde, at hun og hendes kolleger vil blive bedre til blandt andet at spotte og støtte de patienter, der ønsker at dø i eget hjem.

Som akutsygeplejerske har Elisabeth Søndergaard oplevet, at det er et tabu at tale om, hvor patienten skal dø - hun ser derfor et behov for, at det er noget, der bliver sat fokus på - også i ældreplejen.

Erfaringer og viden fra de fire kommune skal danne baggrund for anbefalinger til, hvordan alle kommuner kan støtte flere uhelbredeligt syge til at dø hjemme.