Unik natur opkøbt: Fynske guldblommer og orkideer er statens nu

Staten har købt seks naturområder i hele landet. To af dem ligger på Fyn og er helt unikke.

Den fynske natur er skøn og på mange måder unik, og den skal passes på. 

quote Det er nok det fineste af sin slags på Fyn. Vi har så købt et naboareal, hvor vi håber, at vi kan få udvidet området med den her sjældne naturtype.

Jakob Harrekilde, skovrider i Naturstyrelsen Fyn

Det bakker Naturstyrelsen op om. Styrelsen har nemlig opkøbt to af Fyns mange smukke naturområder for blandt andet at sikre flere levesteder for truede arter og sjældne naturtyper. 

- Den danske natur er kendetegnet ved at den er fragmenteret. Det vil sige, at vi har mange små spredte arealer. Og med de her erhvervelser har vi haft mulighed for to steder her på Fyn at lave større arealer og mere sammenhængende natur, fortæller Jakob Harrekilde, der er skovrider i Naturstyrelsen Fyn, til TV 2/Fyn. 

Det giver mange muligheder at staten har opkøbt to fynske naturområder.  Ole Holbech

Sjældne blomster på Fyn

Et af områderne er en åben eng, der ligger nordvest for Svendborg. Rødme Svinehaver, som er omkring otte hektar, er det eneste sted på Fyn, hvor den sjældne blomst guldblomme vokser sammen med en masse forskellige orkideer. 

- Rødme Svinehaver er tørt og sandet og ligger højt, fortæller Jakob Harrekilde og fortsætter:

- Det er nok det fineste af sin slags på Fyn. Vi har så købt et naboareal, hvor vi håber, at vi kan få udvidet området med den her sjældne naturtype. 

quote Det gavner naturen, at vi kan hjælpe sjældne arter med bedre levesteder.

Jakob Ellemann-Jensen, miljø- og fødevareminister

Et andet fynsk naturområde, som Naturstyrelsen har opkøbt, er Arreskov Sø på Sydfyn. Her har styrelsen købt cirka to hektar eng, der sammenbinder nogle mindre områder, hvilket giver græssende dyr en bedre mulig. 

- Arealet er kendetegnet ved, at der ligger et rigkær på. Det er sådan et kalkrigt engområde, hvor der blandt andet vokser orkideer. Der får vi så mulighed for nu at komme i gang med en god naturpleje og sikre det areal, siger skovrideren. 

Rødme Svinehaver er kendt for dens mange orkideer og meget sjældne blomster ved navn Guldblommer.
Rødme Svinehaver er kendt for dens mange orkideer og meget sjældne blomster ved navn Guldblommer.
Foto: Ole Holbech

41 hektar natur

Ud over de to fynske naturområder har staten købt fire andre, der ligger spredt over hele landet. Det drejer sig om i alt 41 hektar natur, der altsammen ligger tæt op ad eksisterende statslige skove og naturområder. 

- Plads er et nøgleord, når det kommer til natur, og derfor vil vi gerne skabe en bedre sammenhæng mellem statslige naturområder. Når staten opkøber arealer, der ligger i forlængelse af statslige naturområder, får vi større mulighed for at pleje og beskytte værdifuld natur. Det gavner naturen, at vi kan hjælpe sjældne arter med bedre levesteder, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse. 

De mange opkøb er en del af Aftalen om Naturpakken, hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti har afsat ti millioner kroner årligt fra 2017 til 2019 til opkøb af områder, der giver bedre dansk natur.