Usikkerhed om Svendborgs vandmodel

Svendborg Kommunes planer om at overføre 100 millioner kroner fra sit vandselskab til kommunenkassen risikerer nu slet ikke at blive til noget. Folketinget har nemlig i dag offentliggjort en aftale, der skaber usikkerhed om modellen.

Vandværker og spildevandsanlæg skal udskilles i selvstændige selskaber, men pengene skal blive i vandsektoren. Det er konsekvensen af aftalen, som samtlige Folketingets partier med undtagelse af Det Radikale Venstre har indgået.

Aftalen skal sikre, at de penge, der bliver betalt for drikkevand og spildevand, bliver brugt til at sikre vandkvaliteten i fremtiden. Det skriver Danske Kommuner.

Men aftalen rammer de kommuner, der er i gang med at forhandle om at sælge kommunale vandforsyninger - altså herunder Svendborg.

Den indeholder nemlig en stoplov, der betyder, at kommuner, der ønsker at sælge en kommunal vandforsyning, skal betale mellem 40 og 60 procent i skat. Det vil ske ved modregning i det statslige tilskud, nøjagtig som det er tilfældet på el-området.

Og den stoplov kan betyde, at Svendborg Kommune i værste fald må dropper planerne. Torsdag eftermiddag var kommunens jurister i fuld gang med at undersøge, hvordan kommunens planer bliver berørt af den nye aftale, og umiddelbart tror juristerne ikke, at aftalen får nogen betydning, da kommunen teknisk set havde solgt vandselskabet, inden aftalen blev en realitet. En nærmere undersøgelse skal nu vise, om de har ret i den formodning.

Svendborg havde planer om at bruge 52 millioner kroner - ud af de 100 millioner kroner - på to nye skoler, etableringen af en ny bydel og en havneplan. Resten af pengene skulle efter planen bruges på at indfri gæld.