I det fynske folks tjeneste

Vådområder: Fire på vej i Svendborg

Svendborg Kommune arbejder med planer om at etablere fire nye vådområder på i alt 146 hektar forskellige steder i Kommunen.

Svendborg Kommune har planer om at etablere vådområder på følgende lokaliteter:

  • Stokkebæk ved Gudme
  • Stokkebæk Huse nær Storebæltskysten
  • Ollerup Egense ved Hvidkilde Sø
  • Skovballe Søby Monnet på Tåsinge.

Kommunen har søgt midler fra NaturErhvervsstyrelsen til at undersøge muligheden for at etablere de fire vådområder.

Undersøgelserne går ud på at afdække de tekniske muligheder for etableringen og at afklare, hvordan lodsejerne forholder sig til det.

Formålet med vådområderne er at nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor fra landbruget til havet, og de er en bunden opgave, som staten har pålagt kommunerne.

I oplandet til Det Sydfynske Øhav skal der oprettes 400 hektar vådområde i Nyborg, Langeland, Svendborg, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner, oplyser formanden for Svendborg Kommunes udvalg for Miljø, Klima og Trafik, Birger Jensen, i en pressemeddelelse.

På landsplan skal der etableres 15.000 hektar vådområder inden 2021.