Vand forurenet 60 gange den tilladte mængde: - Hvis ikke man gør noget, ville vi være vidne til en ulykke

Et samarbejde i Svendborg har endnu ikke haft held til at finde udspringspunktet for en alvorlig forurening, men nu sætter man ind med flere tiltag for at stoppe drikkevandsproblemet.

Rettelse
I en tidligere udgave af artiklen stod der, at drikkevandet var forurenet 60 gange den tilladte mængde, men det er grundvandet, som man pumper op i en drikkevandsboring, der har den høje mængde af forureningen. Den drikkevandsboring er lukket, som det også fremgår af teksten. Overskriften er nu rettet.

En drikkevandsboring ved Skovmølleværket i Skårup øst for Svendborg Kommune har i flere år været i søgelyset på grund af yderst høje koncentrationer af den særligt besværlige sprøjtegift DMS.

Derfor satte man ind med et samarbejde, der skulle finde kilden – i fagtermer punktkilden – til forureningen.

Det er dog endnu ikke lykkedes, men Region Syddanmark, Svendborg Kommune og Vand og Affald arbejder fortsat sammen om at håndtere problemet, og de vil nu sætte ind på flere områder.

Det kan man se i dagsordenen for Miljø- og Naturudvalget i kommunen, hvor sagen var oppe og vende tirsdag.

Pesticid er bekymrende

Ved Vand og Affald i Svendborg er projektleder Troels Bjerre ikke bange for at give synderen for forureningen, pesticidet DMS, en helt særlig titel:

- For nu at sige det på godt jysk, så er det det mest bøvlede pesticid, vi skal håndtere, siger han.

Den mængde, man har fundet i en af drikkevandsboringerne, kaldes ’alarmerende højt’ i dagsordenen for udvalget. Troels Bjerre fortæller, at i den nu lukkede drikkevandsboring P12 er koncentrationen 60 gange over det tilladte.

quote Hvis ikke man gør noget, så ville vi være vidne til en ulykke

Troels Bjerre, projektleder, Vand og Affald Svendborg

Man opdagede problemet for nogle år siden og har siden ledt efter kilden til den voldsomme forurening. Regionen har taget prøver ved to mulige steder, som viste sig ikke at være forureningens kilde.

Projektlederen forklarer videre, hvorfor DMS er en udfordring.

Eksempler på punktkilder

- Det er ekstra besværligt, fordi man kan ikke lige kan fjerne DMS fra vandet igen. Man kan ikke bare lige gå i Silvan og finde et filter, der kan tage det, siger Troels Bjerre.

Derfor sætter man i samarbejdet mellem de tre aktører ind på flere fronter. For hvor man havde håbet, man allerede nu kunne pege på en punktkilde, hvor forureningen måske kunne komme fra, så er det ikke lykkedes.

'Vidne til en ulykke'

Fremover er det primært Region Syddanmark, der skal stå for at opspore punktkilden, og Vand og Affald skal samtidig prøve at afværge yderligere spredning af problemet.

- Vi ved jo ikke, om det eksempelvis kommer til at tage regionen fem eller ti år at finde punktkilden, hvis de overhovedet finder den, og derfor må vi også sætte ind andre steder, siger Troels Bjerre videre.

Han forklarer, at Vand og Affald skal stå for en såkaldt afværgepumpning ved drikkevandsboringen, der er lukket.

- Hvis ikke man gør noget, så ville vi være vidne til en ulykke. Så kan nærtliggende drikkevandsboringer trække i forureningen, og så kan man stå med et problem et andet sted, siger projektlederen.

Desuden vil man også sætte ind på den lange bane, hvor der skal plantes skov i området, hvor man forpligter sig til ikke at sprøjte.

Moderstofferne, som DMS kommer fra, er desuden forbudt som sprøjtegift i dag.