Vejarbejdet på Svendborgsundbroen igen

På søndag går Vejdirektoratet i gang med at arbejde på Svendborgsundbroen igen. Der skal nyt slidlag på broen.

Aftenen og natten mellem søndag den 23. marts og mandag den 24. marts bliver der opsat trafikafmærkningen til det kommende vejarbejde.

I første omgang skal de eksisterende runde mandhulsdæksler i kørebanen enten udskiftes eller helt fjernes.

Opdelt i flere etaper

Arbejderne udføres som aften- og natarbejde i tidsrummet fra klokken 18.00 til 06.00, med afspærring af broens ene kørebane.

De første to etaper gennemføres før påskeferien, mens de sidste to etaper forventes igangsat umiddelbart efter påske. Arbejderne forventes afsluttet inden udgangen af maj 2014.

Trafikanterne skal være opmærksomme på, at der i hele perioden vil være hastighedsnedsættelse til 50 km/t forbi arbejdsstedet samt forbud mod overhaling på hele broen.

Nyt slidlag på broen

Når arbejdet med mandhulsdæksler er afsluttet følger udlægning af nyt slidlag på hele broen. Vejdirektoratet forventer, at dette arbejde påbegyndes i starten af juni måned.

Vejdirektoratet tilstræber at udføre arbejdet med mindst mulige gener for både broens naboer og trafikanter. Derfor tilrettelægger entreprenøren arbejdet, således at støjende arbejde fortrinsvis udføres indenfor tidsrummet mellem 18.00 til 24.00.

På nuværende tidspunkt forventes der en del støjende aktiviteter mandag den 24. marts, hvor arbejdet igangsættes på broen. Herudover tilstræber entreprenøren at samle det støjende arbejder over få aftener, oplyser vejdirektoratet i en pressemeddelelse.