I det fynske folks tjeneste

Vejgener slut for trafikanter i Svendborg

Det snart slut med store entreprenørmaskiner og jordbunker ved det omfattende vejarbejde ved Nyborgvej og Østre Havnevej i Svendborg.

Selv om vejarbejdet efter planen skulle have været færdigt kort før jul, bliver det først 11. januar 2008, at bilister, cyklister og fodgængere slipper for dele pladsen med entreprenørmaskinerne.

- Der er flere årsager til at vejarbejdet først kan afsluttes efter nytår. Dels har vejret ikke været med arbejdet, dels har kloak- og ledningsforholdene givet problemer og endelig har entreprenøren M.J. Eriksson A/S været presset af andre opgaver, siger ingeniør Torben Hermansen, Miljø og Teknik Svendborg Kommune.

Han understreger, at der er nu er indgået en aftale om, at arbejdet er færdigt med udgangen af uge 2.

Sker det ikke vil entreprenøren blive idømt dagbøder.

En række af finish-arbejder på sidearealer, bl.a. beplantning, regulering af rabatter, kørebaneafmærkning og skiltning vil først være færdige med udgangen af januar.

Mens slidlaget på kørebanen og permanent afstribning først sker sidst på foråret 2008, da det arbejde er afhængigt af højere temperaturer.