Svindel for 100 millioner: Kvinde på fynsk arbejdsplads efterlyst internationalt

En kvindelig medarbejder fra Socialstyrelsen er mistænkt for at have taget af statskassen.

En kvindelig medarbejder fra Socialstyrelsen er mistænkt for at have taget af statskassen. Socialstyrelsen ligger i Odense. 

TV 2/Fyns kilder bekræfter, at kvinden var ansat i Tilskudsadministrationen, der ligger i Socialstyrelsen i Odense, da svindlen blev afsløret. 

Kvinden på 64 år er mistænkt for igennem en årrække at have taget penge af statskassen. 

Kvinden har i en årrække på minimum 16 år svindlet for 111 millioner kroner fordelt på 274 udbetalinger til sin egen private konto.

Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriets afdeling har de sidste to uger sammen med eksterne eksperter arbejdet på at afdække omfanget af sagen, skriver Børne- og Socialministeriet i deres pressemeddelelse. 

quote - Jeg er dybt rystet over, at der tilsyneladende er blevet svindlet med penge, der jo skulle gå til udsatte grupper.

Mai Mercado, Børne- og Socialminister, Konservative

Der er tilsyneladende tale om en mangeårig og betroet medarbejder, der i en lang årrække helt systematisk har misbrugt sin stilling. Den foreløbige undersøgelse indikerer, at der er tale om uberettiget tilegnelse af et beløb på omkring 111 millioner kroner i perioden 2002-2018. 

Kvinden er blevet efterlyst gennem Interpol efter anmodning fra Statsadvokaten Morten Niels Jakobsen fra Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Afdelingen SØIK tager sig af landets største og mest komplicerede økonomiske straffesager.

Ifølge pressemeddelelsen fra Børne- og Socialministeriet arbejder kvinden ved det, der hedder 'Tilskudsadministrationen'.

Har taget penge fra udsatte

- Der er tale om en meget alvorlig sag. Den mistænkte er lige nu på fri fod i udlandet, og derfor er vi i tæt dialog med internationale samarbejdspartnere, så hun forhåbentlig hurtigst muligt kan blive anholdt og overdraget til os, siger Statsadvokaten i en pressemeddelelse.  

- Alt tyder på, at den pågældende har benyttet sig af en disciplineret og systematisk fremgangsmåde i sin svindel. Vi er dog allerede et godt stykke med efterforskningen, og vi har et fint billede af, hvad der konkret er sket og hvornår. Næste skridt er at få kvinden anholdt og undersøgt nærmere, om der er grundlag for et strafferetligt ansvar, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Ind til videre tyder efterforskningen på, at den 64-årige blandt andet har taget penge, der skulle komme udsatte i samfundet til gavn. Svindlen skulle blandt andet være foregået ved, at pengene er overført til andre kontonumre, end de var tiltænkt. Det er endnu ikke afdækket om andre personer har medvirket.

Kontrollen har svigtet

Børne- og Socialminister Mai Mercado er rystet over sagen.

- Jeg er dybt rystet over, at der tilsyneladende er blevet svindlet med penge, der jo skulle gå til udsatte grupper. Det er fuldstændig uhørt, at det har kunnet ske. Sagen efterforskes af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvorfor jeg ikke kan gå i detaljer, men jeg kan sige klart, at jeg vil sikre, at vi får fuldstændig klarhed over, hvad der er sket, og hvordan kontrolsystemerne over en lang årrække har kunnet svigte, siger Mai Mercado.

- Folketinget blev orienteret så hurtigt, som det var muligt. Desuden har jeg også bedt om to eksterne undersøgelser. Først og fremmest skal vi have alt frem for at sikre, at det ikke sker igen, men det er også vigtigt for mig at få et klart svar på, om der kan placeres et ansvar for, at kontrollen har svigtet, siger Mai Mercado.

Der er pressemøde om sagen klokken 12 i Børne- og Socialministeriet.

Vi følger sagen