I det fynske folks tjeneste

Ny undersøgelse: Kommunalt ansatte hånes og trues

Fire ud af fem ansatte i Borgerservice og integrationsafdelingerne bliver hånet og truet af borgere. Regeringen har netop skærpet straffene for vold og chikane af offentligt ansatte med en tredjedel

Ansatte i Borgerservice og integrationsafdelingerne bliver ofte udsat for hån og trusler fra borgere. Foto: Ida Guldbæk Arentsen / Ritzau Scanpix

Det er ingen dans på roser at være kommunalt ansat. For der er langt mellem ros og anerkendende ord for det arbejde, kommunernes ansatte udfører for borgerne.

Det viser en helt ny undersøgelse frra HK Kommunal.

I undersøgelsen har man spurgt 850 HK-tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter om deres møde med borgerne i hverdagen. Og mens 41,6 procent kan berette om hån og nedladende kommentarer, har 15 procent oplevet direkte trusler i deres arbejde.

Det er især i Borgerservice og integrationsafdelingerne, at det står rigtig slemt til med tonen fra borgerne.

Her svarer over 80 procent, at de eller deres kollegaer skal lægge ryg til nedladende bemærkninger og hån.

Høje tal

Indenfor de forskellige sagsområder er niveauet for trusler også højt.

Over 40 procent af tillidsrepræsentanterne inden for integration, kontrolopgaver, ydelser og jobcentre svarer, at de eller kollegaerne oplever trusler, men også borgerservice og psykiatri ligger højt.

88 procent af de adspurgte svarer, at deres kommune har en politik for håndtering af trusler og chikane, og 8 ud af 10 tillidsrepræsentant mener, at der bliver taget hånd om kollegaer, der udsættes for chikane eller trusler.

Kun halvdelen svarer dog ja til, at arbejdspladsen har retningslinjer for ledelsens ageren, hvis medarbejderne bliver hængt ud i det offentlige rum eller på sociale medier.

62 procent fortæller, at der er nul-tolerance politik på området.

Straffeloven §121 og §267

§ 121. Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i § 119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

 

§ 267. Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Se mere

De seneste år er antallet af anmeldelser og domme på området steget kraftigt.

Og i sidste uge skærpede regeringen straffen for trusler og chikane af offentligt ansatte ved at lægge en tredjedel oveni straffene.

Flere fynske anmeldelser

Alene på Fyn er antallet af anmeldelser for vold og trusler mod offentligt ansatte steget fra 260 i 2015 til 544 i 2017.

I de første tre kvartaler af 2018 var der indløbet 491 anmeldelser til Fyns Politi, viser en gennemgang, som TV 2/Fyn har foretaget.

Det er dog værd at hæfte sig ved, at der siden 2016 generelt er blevet anmeldt flere tilfælde, blandt andet fordi der nu skal ske anmeldelse inden for 72 timer, hvis der skal gives arbejdsskadeerstatning.

En aktindsigt foretaget hos Rigspolitiet af TV 2/Østjylland viser, at antallet af domfældelser i hele landet efter paragraf 119 og paragraf 121 bare fra 2017 til 2018 er steget fra 2873 til 3658 domme - altså en stigning på 27 procent.

Chikane og trusler mod medlemmer af HK Kommunal

Har du inden for det seneste år oplevet, at du eller dine kolleger (på de(t) område(r), som du er TR for) i et eller flere tilfælde har været udsat for:

 

Nedladende, ubehagelige eller skræmmende

bemærkninger fra borgere                                        41,6 procent

 

Trusler om vold                                                         15,1 procent                

 

Vold                                                                           1,9 procent

 

At blive hængt ud med navns nævnelse

på et socialt medie eller andre steder

i det offentlige rum                                                     6,8 procent

 

 

Nej, ingen af delene                                                   55,4 procent

 

850 besvarelser.                                    

Se mere

Tema