Tema
Digital læring i dagtilbud

Børnehaven Askelæ er havnet i en skarp strid med Svendborg Kommune. Kommunen vedtog tilbage i april måned 2014 en vision for læring og dannelse, som gælder alle kommunens børn og unge, og i den kan man blandt andet læse, at daginstitutionerne skal sørge for at udnytte informationsteknologiens læringsmuligheder. Børnehaven ser dog kommunens krav om IT i alle daginstutioner som uforeneligt med det pædagogiske værdigrundlag, som børnehaven bygger på. Derfor har de søgt om dispensation for reglerne, hvilket er blevet afslået.