I det fynske folks tjeneste

Kæmpehul i Tinderbox-økonomi

Tinderbox har en negativ formue på 31 millioner kroner, men der er bedre tider på vej, erklærer festivalchefen. Revisionen tager forbehold.

01:30

Selskabet bag Tinderbox, Tinderbox Entertainment A/S, fik sidste år et underskud på over 31 millioner kroner før skat.

Egenkapitalen - selskabets formue - er i minus med et næsten lige så stort beløb, nemlig 30,6 millioner kroner.

Det viser selskabets regnskab, der netop med tre ugers forsinkelse er blevet offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen.

Regnskabet dækker perioden fra selskabets stiftelse den 20. august 2014 og hele 2015.

Selskabets revisionsselskab, BDO, skriver i en revisionspåtegning, at der er usikkerhed om selskabet som going koncern, men bemærker samtidig, at selskabets ejere har afgivet en erklæring om at sikre likviditet for det kommende regnskabsår.

Samtidig har man erklæret at ville træde tilbage i sine krav for øvrige kreditorer.

"På denne baggrund er årsrapporten aflagt under forudsætning om fortsat drift", hedder det i revisionspåtegningen.

Revisionen bemærker også, at ledelsen af selskabet ikke inden for selskabslovens tidsfrister har sikret, at generalforsamlingen er afholdt, så aktionærerne kan tage stilling, hvordan man skal klare den problematiske økonomi.

"Hermed kan ledelsen ifalde ansvar", skriver revisionen.

Det fremgår, af 2015-regnskabet, at der ved årsskiftet var gæld for 11 millioner kroner til leverandører og forudbetalnger fra kunder på et tilsvarende beløb. Der skyldes desuden 17 millioner kroner på et gældbrev.

Ifølge ledelsesberetningen svarer årets resultat til forventningerne, og ledelsen forventer et positivt 2016.

- Vi betragter det som en investering. Man bygger jo heller ikke en fabrik uden at investere i den, og det er det vi har gjort, fortæller festivalchef Brian Nielsen til TV 2/FYN og fortsætter.

- Vi har taget et tab sidste år, og det betragter vi som en initialinvestering. Vi skal ikke foretage samme investering i år. Det kan vi allerede sige på nuværende tidspunkt. Vi kommer ud med et stort millionoverskud i år ud fra de billetter vi har solgt.
I pressemeddelelsen oplyses det, at forventningerne til 2016 er et stort overskud i millionklassen.

Det er FKP Scorpio Nordic AB - et svensk selskab under den tyske koncern af samme navn - Down the Drain Holding ApS med Brian Nielsen og Flemming Myllerup i spidsen-  og MKS 64 Holding ApS, der har Mads-Kristian Sørensen som direktør, som ejer Tinderbox Entertainment A/S.

I  noterne nævner selskabet sin aftale med Odense Kommune, der indebærer en tilskuds - og sponsoraftale om afholdelse af Tinderbox festivallen i 9 år fra statusdagen for i alt 23,4 millioner kroner.