Årets vådeste måned på vej til at blive temmelig tør

November ender formentlig med under 50 millimeter regn i alt.

Selvom tirsdag byder på regn af og til flere steder, kan vi - med blot seks dage tilbage af november - konstatere, at måneden ender noget under den normale mængde nedbør.

Til og med tirsdag formiddag er der på landsplan faldet 42,6 millimeter regn siden 1. november, og de kommende dage er der ikke udsigt til nedbør i væsentlige mængder.

Radar - nedbør i Danmark lige nu

Det skal ses i forhold til, at november normalt er den kalendermåned i Danmark, hvor der falder mest regn. I normalperioden, der er gennemsnittet af 30-års perioden fra 1961-1990, falder der 79 millimeter regn i løbet af novembers 30 dage.

Derfor er der - indtil tirsdag - blot faldet 54 procent af den normale mængde nedbør i november. Selvom der er seks dage tilbage af årets sidste efterårsmåned,

Selvom tirsdag byder på regn flere steder, så har november indtil videre budt på noget mindre nedbør end normalt. 
Selvom tirsdag byder på regn flere steder, så har november indtil videre budt på noget mindre nedbør end normalt. 
Foto: Ole Hougaard / Privatfoto

vil der formentlig ikke falde mere end et par millimeter regn på landsplan, inden måneden er omme.

November kan ende rekord-varm

November måneds vejr har været næsten totalt dominerende af vind fra vestlige retninger, hvilket har sikret os tilførsel af meget varm luft for årstiden. Ofte er vind fra det vestlige verdenshjørne på vores breddegrader lig med ustadigt vejr med meget nedbør.

Dette har dog ikke helt været tilfældet i år. Et højtryk over Mellemeuropa har ad flere omgange været medvirkende til, at det samtidigt har været relativt tørt vejr.

Derfor har vi den relativt særegne kombination af en temmelig tør og meget varm november måned. Til og med mandag er middeltemperaturen i november på 8,7 grader. Normaltemperaturen i november er 4,7 grader, mens den nuværende rekord fra 2006 lyder på 8,1 grader.

Oktober bliver fremover den vådeste måned i Danmark

Som nævnt ovenfor betragtes det "normale" vejr i Danmark ud fra 30-års gennemsnittet 1961-1990. Denne klimanormal bliver dog udskiftet netop i disse år og vil være klar ved starten af det nye år.

Den nye klimanormal vil gælde for perioden 1991-2020, og derfor har normalværdierne for de enkelte måneder ændret sig som følge af den nye normal.

Fremover - i den nye klimanormal, der begynder i januar - er det i oktober, at vi kan forvente mest regn. I den gældende klimanormal, som vi har benyttet siden 1991 har november i gennemsnit været den vådeste måned i Danmark.
Fremover - i den nye klimanormal, der begynder i januar - er det i oktober, at vi kan forvente mest regn. I den gældende klimanormal, som vi har benyttet siden 1991 har november i gennemsnit været den vådeste måned i Danmark.
Foto: Viggo Hjort Kohberg / Privatfoto

De dugfriske klimatal viser, at det nu er oktober, der er årets vådeste måned i Danmark i gennemsnit. Samlet set kan man forvente 83 millimeter regn i oktober (mod 76 millimeter i den gamle normal), mens november i den nye klimanormal 'blot' byder på 70 millimeter regn - altså en nedbørreduktion på ni millimeter i forhold til 1961-1990-gennemsnittet.

Men selv i forhold til den kommende nye klimanormal ender november i år med over 20 millimeter mindre regn end normalt.

HER OG NU

MEST LÆSTE OM VALGET: