I det fynske folks tjeneste

Borgmestre vil forhindre partihop - kandidater smides ud af byråd, hvis de skifter

Fra 2010 til 2013 var der ni partihop i Nordfyns Kommune. Faktisk har mindst 164 lokalpolitikere rundt omkring i landet hoppet fra ét parti til et andet siden sidste kommunalvalg.

I samarbejde med TV2.dk

Efter en overordentlig turbulent konstituering i 2009 var borgmesteren i Nordfyns Kommune, Morten Andersen (V), igennem en ligeså stormfuld valgperiode med adskillige partihop mellem medlemmerne internt i kommunalbestyrelsen. 

Mellem 2010 og 2013 oplevede han således ikke mindre end ni partihop. Det mener borgmesteren kan være direkte skadeligt for det lokale demokrati.

- Mange borgere stillede sig selv det spørgsmål, om stemmen på en parti nu også var stemmen på et parti hele vejen igennem. Vi blev nødt til at se på, om vi kunne sende et signal til borgerne om, at en stemme på Venstre er en stemme hele vejen igennem, siger borgmester Morten Andersen (V) til TV 2. 

Han mener, at det er for let for byrødderne at skifte parti. Og det er han ikke ene om at mene.

VALGPROFIL:

Morten Andersen

I flere kommuner, herunder Nordfyn, Holbæk og Halsnæs, har Venstre derfor besluttet at tilføje et punkt på partiets såkaldte kandidaterklæring, hvor den opstillede skriver under på at træde ud af byrådet, hvis kandidaten ønsker at skifte parti.

I stedet viger kandidaten pladsen til et andet Venstre-medlem, lyder det i erklæringen.

Det har haft en effekt, lyder det fra Morten Andersen. Ingen Venstre-politikere har skiftet parti i indeværende periode i Nordfyns Kommune.

- Det er de spilleregler, der er, hvis man vil være kandidat i Nordfyns Kommune, og det har indtil videre ikke givet anledning til diskussion eller problemer.

De seneste opgørelser viser, at mindst 164 ud af de i alt cirka 2500 kommunalpolitikere har skiftet parti siden seneste kommunalvalg i 2013. Det svarer til omkring 15 procent af byrådsmedlemmerne.

Læs også Kim Johansen til Morten Andersen: - Træk håndbremsen

Allerød hårdt ramt af partihop

Allerød er - sammen med København - den kommune, der i de sidste fire år har oplevet flest partihop i byrådet. Her er fem medlemmer af kommunalbestyrelsen sprunget fra ét parti til et andet, og det hæmmer det daglige arbejde, der bliver mere uforudsigeligt, mener kommunens borgmester.

- Praktisk set betyder det jo, at der bliver skabt nye flertalsmuligheder på godt og ondt. Hvor det før ikke var muligt at føre en politik igennem, bliver det pludselig muligt, fortæller borgmester Jørgen Johansen (K) til TV 2.

Ville det give mening for dig og Det Konservative Folkeparti at benytte sig af samme form for kandidaterklæring, som man ser Venstre bruge flere steder i landet?

- Nej, det synes jeg ikke. Det handler ikke om en underskrift på et stykke papir, men hvad der ligger til grund for erklæringen, og det er at have tillid til partiets politik og vælgernes dømmekraft, siger den konservative borgmester.

Kandidater står dårligere efter partihop

Ifølge kommunalvalgsforsker og professor ved Syddansk Universitet Ulrik Kjær kan et partihop have hårde konsekvenser for byrødderne.

Læs også Mørke cykelstier og fredede skoler - se hele debatten fra Nordfyn på to minutter

- Generelt klarer politikere, der er hoppet fra ét parti til et andet, sig dårligere ved det næste kommunalvalg, siger han.

Og et partihop er ofte heller ikke noget, politikerne ligefrem selv ønsker. I det sekund man træder ud af et parti, mister man en del af sin position og magt, lyder det fra valgforskeren.

- Politikerne skifter kun parti, hvis de virkelig føler et behov for det - altså der er sket et afgørende brud med den linje, som partiet har lagt, eller nogen er slet og ret blevet uvenner med hinanden. Man kommer ikke ind i toppen af hierakiet i et andet parti, og derfor kan det også være sværere at få en god plads på opstillingslisten til et valg, siger Ulrik Kjær.

Partier er blevet bedre til at se kandidater an

Ifølge grundloven er politikere kun bundet af deres egen overbevisning og kan altså frit skifte parti, hvornår det skal være.

Derfor er partierne også blevet bedre til at screene kandidater på forhånd med lange samtaler og pjecer om partiets overordnede politik.

Læs også Mor til handicappet: - Vi fortryder, vi bosatte os på Nordfyn

I Nordfyns Kommune vil borgmester Morten Andersen altså stoppe skift fra egne rækker, men han vil gerne selv byde velkommen til partihoppere i Venstre, hvis altså "værdierne er de rigtige og i overensstemmelse med partiets politik".

- Men døren står ikke bare åben, hvis en socialdemokrat pludselig vil være medlem af Venstre, siger han.

Er det ikke lidt firkantet at bede folk om helt at gå ud af byrådet, hvis deres politiske værdier ikke stemmer overens med Venstres længere?

- Det er derfor, vi prøver at tale os ind på hinanden, inden kandidaterne skriver under på erklæringen og er opstillet. Det er at gøre sit arbejde ordentligt, og så kan folk heller ikke klandre os for ikke at have talt tingene igennem.