Faaborg Gymnasium sikret: Elever skal tvangsfordeles

Faaborg Gymnasium vil fremover være sikret elever nok til at kunne overleve. TV 2 erfarer, at politikere vil tvangsfordele elever på landets gymnasier, så der undgås lave elevantal.

Faaborg Gymnasium vil sammen med resten af landets gymnasier i fremtiden være garanteret mindst 84 elever fordelt på tre klasser per årgang.

Det erfarer TV 2.

Garantien er en del af en ny politisk aftale indgået mellem regeringen, dens støttepartier samt Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Tvangsopfyldningen skal sikre udkantsgymnasiernes overlevelse, som Faaborg Gymnasium, mens delen om forældrenes indkomst skal afhjælpe, hvad aftaleparterne beskriver som en skæv social sammensætning.

Sidstnævnte vil ifølge beregninger, som TV 2 har set, føre til væsentlig færre elever med ikke-vestlig herkomst på de gymnasier, hvor der i dag går flere end 30 procent elever med ikke-vestlig herkomst.

Ifølge Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) tager aftalen godt hånd om de tosprogede elever.

- Den tager også fat i, hvordan man håndterer gymnasiernes fordeling af unge med etnisk minroitetsabggrund i de store byer, fordi den laver en fordeling ved at tage udgangspunkt i forældrenes indkomst. Det vil betyde, at eksempelvis Mulernes Legatskole får en lavere andel af unge der er to-sprogede, siger han.

Gymnasier truet på elevtal

Det er blandt andet det faktum, at flere unge gennem årene er begyndt at søge mod byerne, der har fået politikerne til at blande sig.

Ifølge en analyse lavet af Danske Regioner vil 13 procent af landets gymnasier blive udfordret på deres elevgrundlag i 2030, hvis ikke der skrides ind.

Samtidig vil der være cirka 20.000 færre unge på grund af den demografiske udvikling.

Pengene følger eleverne

I dag får 24 gymnasier landet over et såkaldt udkantstilskud på maksimalt 2.758.323 kroner per institution. Kun to af dem har oplevet en tilgang i antal elever siden 2012.

Hvilke gymnasier får udkantstilskud?

Ved at sætte en minimumsgrænse for antal elever per årgang sikrer aftaleparterne ikke alene, at færre klasselokaler står tomme.

Det vil også give et økonomisk boost til gymnasier i tyndtbefolkede områder, da gymnasierne får et beløb per elev, det optager.

Tilskuddet per hhx-elev var i 2020 på 65.600 kroner om året, mens en stx-elev udløste et taxameter på 73.300 kroner per år.

Store gymnasier mister elever

De elever, der nu skal fylde de tomme stole på gymnasier i tyndtbefolkede dele af landet, vil i vid udstrækning blive taget fra gymnasier med flest ansøgere.

Det skal ifølge TV 2s oplysninger ske ved, at regionerne får til opgave at fastsætte et loft for, hvor mange elever hvert enkelt gymnasium må tage ind.

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) forventes at præsentere den samlede aftale på et pressemøde senere torsdag.