Fond tabte til russisk nonne i strid om fynsk slot

En årelang strid mellem en russisk nonne og en fond betyder, at det 140 år gamle Hesbjerg Slot er i hastigt forfald. Nu er sagen afgjort.

Da den tidligere ejer af Hesbjerg Slot, Jørgen Laursen Vig, skrev sit testamente, inkluderede han en lille sætning, der nu giver slottets ejere hovedpine – 17 år efter hans død.

I sit testamente skrev Jørgen Laursen Vig, at den russiske nonne moder Amvrosija, med det borgerlige navn Lioudmila Garaeva, må bo på slottet "så længe, hun måtte ønske det".

Og den sætning har i en årrække dannet grobund for en strid mellem nonnen og Hesbjerg Fonden, der ejer slottet i dag. En strid, som Retten i Odense fredag afgjorde.

Fonden havde lagt sag an imod nonnen for at få afklaret, om der kunne sås tvivl om hendes testamentariske ret til at bo på Hesbjerg Slot.

Men nu har retten cementeret nonnens ret til at bo på slottet, der i dag står i forfald og er spærret af grundet nedstyrtningsfare, hvorfor hun ikke bor der.

- Jeg synes, at det er ærgerligt for os, og det er ærgerligt for slottet, fordi vi nu ikke kan komme videre med de planer, vi har haft om slottet og bruge det til det, vi egentlig havde ønsket – nemlig fredsforskning og mødested for alle religioner, siger formanden for Hesbjerg Fondens bestyrelse, Bo Morthorst Rasmussen, til TV 2.

Faldefærdigt slot

Han og den øvrige bestyrelse ønsker nemlig at finde finansiering på op mod 50 millioner, så de kan få sat en omfattende restaurering af det fynske slot i gang. For selvom nonnen altså ikke bor der, har hendes brugsret over slottet medført, at det nu står faldefærdigt.

Det skyldes, at det har været uklart, hvilken råderet nonnen har over slottet, og derfor er det ikke lykkedes at få tilkendt fondsmidler til at gennemføre renoveringen, fortæller Bo Morthorst Rasmussen.

- Folk bakker ud, da de ønsker, at vi laver en aftale med hende. Og det har vi forsøgt, og det er vi desværre ikke lykkedes med, siger han.

Fonden holder bestyrelsesmøde mandag, hvor de vil afgøre, hvad de fremover vil gøre.

TV 2 har været i kontakt med nonnen Lioudmila Garaeva, men hun er ikke vendt tilbage på den seneste henvendelse.

Årelang strid

Der er flere stridspunkter mellem Hesbjerg Fonden og moder Amvrosija, som tidligere har været beskrevet i blandt andet Berlingske og Fyens Stiftstidende,

Det centrale punkt er, at nonnen moder Amvrosija har ret til at bo på slottet, og at hun ifølge Hesbjerg Fonden ad flere omgange har spændt ben for deres arbejde med at igangsætte renoveringer af slottet.

Derudover har der været strid om, hvem der skal betale for forbrug af el og strøm på slottet, ligesom Hesbjerg Fonden mener, at moder Amvrosija er skyld i en vandskade, der har ført til øget nedstyrtningsfare på det faldefærdige slot.

Ydermere har gejstlige fra den russissk-ortodokse kirke både i Moskva og Ukraine, som moder Amvrosija tilhører, ifølge Berlingske også været inde over processen flere gange.

Slottet har været spærret af på påbud fra Odense Kommune siden 2018, hvor Amvrosija rettede henvendelse til kommunen om slottets forfald.

Amvrosija har ifølge fonden ikke boet på slottet i 10 år. Hun bor i stedet delvist i Rusland og på den lille ø Bågø ved Assens.

- Hun har en brugsret, men hun kan ikke bruge den til noget, da det er et forfalden slot, siger formanden Bo Morthorst Rasmussen, som tilføjer, at hun "spænder ben for sig selv" ved ikke at indgå en aftale med fonden.

Ønskede fred og ortodokst kloster

Den tidligere, nu afdøde ejer Jørgen Laursen Vig havde en stor fascination af den russisk-ortodokse kirke og havde i årevis et ønske om at etablere et kloster på Hesbjerg Slot, som han havde ejet siden 1957.

Hans vej til at etablere klostret er dokumenteret i den prisvindende dokumentarfilm 'The Monastery' fra 2006, og viser blandt andet, hvordan Laursen Vig mødes med moder Amvrosija i Rusland og tager hende med tilbage til Hesbjerg for at etablere klostret.

Ifølge Fyens Stiftstidende havde Jørgen Laursen Vig indgået en aftale med nogle ortodokse gejstlige i Moskva om at stille slottet gratis til rådighed, hvis de til gengæld finansierede renovering af slottet, der i årevis har været svampebefængt og har haft problemer med tag og konstruktion.

Jørgen Laursen Vig var uddannet teolog og var i store dele af sit liv interesseret i verdens forskellige religioner og religionens potentiale for at skabe verdensfred.

Det var hans vilje, at Hesbjerg Fonden skulle drive slottet som et videnscenter for fred, Peace Research College, men også at det skulle huse et eller flere klostersamfund.