Hastighedsgrænse på motorveje skal ned på 90, mener trafikforsker

Flere fynske kommuner vil have hastighedsgrænsen på Fynske Motorvej, som nu er 130 og 110, sat ned.

Hastighedsgrænsen på Fynske Motorvej skal sættes ned - det mener tre fynske kommuner med forskellige begrundelser.

I Middelfart Kommune vil man have sat hastighedsgrænsen ned fra 130 kilometer i timen til 110 for at begrænse CO2-udledningen. I Nyborg Kommune ønsker man hastighedsgrænsen sat ned fra 110 til 90 for at begrænse støjen. Og i Kerteminde Kommune vil man også gerne have nedsat til 110 på grund af støjgener.

Af en helt tredje grund mener professor og ekspert i trafik­modellering Jeppe Rich ved Danmarks Tekniske Universitets (DTU) transportafdeling, at hastighedsgrænsen på de danske motorveje generelt skal helt ned på 90 kilometer.

- Det vil være det bedste for flowet af trafik på de danske motorveje. Folk kører jo med forskellige hastigheder på motorvejen, og bilisterne kører ind og ud mellem hinanden. Det giver forstyrrelser i flowet, siger Jeppe Rich.

Sammenligner med vandslange

Han sammenligner motorvejene med en vandslange, hvor trykket skal være ensartet.

- Hvis man skal ramme det bedste punkt for hastigheden på motorvejene, skal vi længere ned end 130, og vi skal også længere ned end 110, siger han.

- Hvis vi skal have den bedste udnyttelse af motorvejenes kapacitet, skal hastighedsgrænsen ligge på omkring 90, siger Jeppe Rich.

Hvis de tre fynske kommuner får opfyldt deres ønsker, vil en bilist, der kører via Fynske Motorvej til Jylland, opleve tre forskellige hastighedsgrænser undervejs.

Odense Kommune, som TV 2 også har været i kontakt med, ønsker ikke en nedsættelse af hastighedsgrænsen i kommunens del af motorvejen. I Assens Kommune har man ikke ønsket at kommentere sagen.

På den første del af strækningen i Nyborg må bilisten højst køre 90, hvis de lavere hastighedsgrænser bliver til virkelighed i de tre fynske kommuner.

Så stiger hastighedsgrænsen til 110 gennem Kerteminde Kommune, inden bilisten kan sætte hastigheden op til 130 kilometer i timen, når man når til Odense og Assens del af motorvejen.

På den sidste del af Fynske Motorvej, i Middelfarts Kommunes del, skal hastigheden så igen ned på 110 kilometer i timen.

- Det er ikke hensigtsmæssigt med så mange forskellige hastighedsgrænser på sådan en strækning. Mange bilister vil have svært ved at finde ud af dem, siger Jeppe Rich.

Omkostninger når farten skal op

Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratets afdeling for trafikanalyse, mener dog ikke, strækningen på de cirka 75 kilometer på Fynske Motorvej fra Nyborg til Middelfart er for kort til at rumme flere hastighedsgrænser.

- Hvis man over korte strækninger har meget forskellige hastighedsgrænser, kan det gå ud over trafiksikkerheden. Men det er der jo ikke tale om her, siger Andreas Egense.

Han siger dog, at der også er en omkostning i forhold til CO2-udslippet, når man har flere hastighedsgrænser på en strækning.

- Der sker også en CO2-udledning, når man sætter hastigheden op, når hastighedsgrænsen vender tilbage til 130, siger Andreas Egense.

Han mener også, der kan være andre udfordringer end hensynet til trafiksikkerheden og miljøet ved at have lavere hastighedsgrænser på de danske motorveje.

- Man skal også være opmærksom på, at der er en samfundsøkonomisk omkostning, når man sætter hastigheden på motorvejene ned. Varer og arbejdskraft bliver forsinket, siger han.